MILJÖ. I framtiden kan rovinsekter som exempelvis spindlar bli en viktig del av jordbruket, detta enligt Sveriges Lantbruksuniversitet. Istället för att använda bekämpningsmedel kan man gynna rovinsekter som hjälper till att minska andelen skadeinsekter.

Eve Roubinet, vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, lyfter i sin nya forskning fram spindlar och andra rovinsekter som ett alternativ till bekämpningsmedel för att minska andelen skadeinsekter inom jordbruket.

Vad gäller bekämpningsmedel har vissa insekter utvecklat resistens mot de insekticider som används samt att flera preparat förbjudits, vilket gör de nya forskningsrönen mycket intressanta. Ett sätt att använda sig av rovinsekter går ut på att man gynnar exempelvis jordlöpare och spindlar, vilket görs genom att man ser till att dessa har bytesdjur året runt. För att det ska finnas bytesdjur året runt kan man bland annat tillföra organiskt material, odla flera grödor i samma fält det vill säga ”samodla” och utöka odlingarna med breda obesprutade kantzoner.

”Tiden då insekticider löste alla problem med växtskadegörare tycks vara förbi”, skriver SLU.

Källa:
Spindlar kan bli viktiga rovdjur i jordbruk


  • Publicerad:
    2016-06-19 20:45