Svenska motståndsrörelsens presstalesman Pär Öberg har valt att skicka in en anmälan mot Sveriges Radio efter deras nätartikel och radiosänding med rubriken: ”Landets farligaste terrorgrupp etableras i Sölvesborg”. Inte för att vi tror att myndigheten för radio och tv kommer att behandla anmälan rättvist. Vi förstår att SR är ett av regimens propagandaredskap, det här inslaget var dock av sådan art att det inte kunde lämnas oemotsagt.

Anmälan gäller ett reportage som sändes i Radio P4 Blekinge, programmet ”nio till ett” 23 dec 2011, klockan 12:38.
Nedan följer den inskickade motiveringen till anmälan:

Hela inslaget bryter mot flera av de sändningsregler som gäller för Sveriges Radio. Det över elva minuter långa inslaget innehåller flera faktafel och Svenska motståndsrörelsen har inte fått chans att kommentera det som sägs. Detta trots att telefonnumret till vår presstalesman (jag själv) finns på vår hemsida (www.patriot.nu). Om inte annat finns det på Svenska motståndsrörelsens hemsida lättillgänglig information angående vilka politiska förändringar vi vill införa. Då de kraftigt skiljer sig från vad Magnus Manhammar i inslaget anger hade det varit god journalistik att balansera upp inslaget något med hur vi själva definierar vår ideologi.

Nedan följer några av de mest magstarka citaten från inslaget med efterföljande kommentar.

Magnus Manhammar (1:57) ”–Det här är enligt både oss och SÄPO den absolut farligaste terrorgruppen som finns i Sverige.”

Svenska motståndsrörelsen är ingen terrorgrupp det anser heller inte SÄPO. Om SÄPO hade varit av den åsikten hade organisationen inte kunna agera som den öppna politiska organisation vi är idag. Att anklaga Motståndsrörelsen för att vara en terrorgrupp betyder att vi som är med i organisationen är terrorister. Det betyder i sin tur att vi alla i så fall är grova brottslingar. Eftersom ingen i Svenska motståndsrörelsen är dömd för terrorbrott borde vi betraktas som oskyldiga. Därmed utgör påståendet snarast politisk förföljelse.

Magnus Manhammar (2:50) ”–Dom är ute efter att införa en diktatur i Sverige, genom terrorbrott.”

I artikeln Framtidens styre beskriver Motståndsrörelsens ledare Klas Lund våra visioner om det framtida Norden, i det andra stycket står följande att läsa:

Motståndsrörelsen kämpar för att skapa ett fritt och enat Norden. Vi kämpar för att skapa en nordisk nationalsocialistisk republik bestående av de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och eventuellt även de baltiska länderna.

Vidare kan man i samma artikel under rubriken ”Antidemokrater” läsa:

Vi anklagas ständigt för att vara antidemokratiska. Man påstår i medierna att vi vill införa diktatur – detta, menar man, eftersom vi är nationalsocialister, eller nazister som man föredrar att kalla oss – och man sätter likhetstecken mellan nationalsocialism och diktatur.
Sanningen är den att vi nationalsocialister vill leva i ett samhälle där det existerar rättssäkerhet och där medborgarna har medbestämmanderätt. Och där det existerar yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.

Dessa två lättillgängliga exempel står helt i motsats till det som Magnus Manhammar yttrar.

Reporter (4.33) ”–Men hur lockar man potentiella medlemmar till sin organisation med att vara så tydlig i sitt budskap att vi vill införa diktatur och vi tycker om att stjäla och mörda?”

Denna intervjufråga från reportern ger intrycket att Svenska motståndsrörelsen vill införa diktatur, stjäla och mörda och att man är förvånad enbart över att organisationen är tydlig (alltså uttalade) i dessa önskemål.. Detta är förstås ett grovt faktafel och kan väl minst sagt, från reporterns sida räknas som ett ställningstagande i en kontroversiell fråga.

Magnus Manhammar (8:25) ”–Både SÄPO och Polisen frågar oftast oss om hur det ser ut, det är inte vi som får information av dem utan tvärtom.”

En tjänsteman från SÄPO, Mikael Kollberg, betonade på sitt föredrag på en skola i Uppsala, för knappt ett år sedan, att EXPO inte är att räkna som objektiva. Vidare sa han att massmedia ofta använder dem som informationskälla men alltså inte SÄPO.

Stiftelsen EXPO har sedan start alltid bevakat sionistiska intressen. Bakom finansiärerna finns flera kända sionister. En av dem är en viss Gabriel Urwitz som bland annat utpekas som skyldig till att miljardbelopp försvann ur Gotabanken på 1990-talet.
Sionisten Robert Aschberg är styrelsemedlem i stiftelsen EXPO och använder bland annat resurser från sitt mediabolag Strix-television för EXPOs räkning. Trogna medarbetare får frikostigt jobb inom Aschbergs mediasfär.

Att ta in EXPO som faktaförmedlare i ett reportage om en organisation som dagligen kritiserar det sionistiska inflytandet i svensk politik är direkt olämpligt. Att okritiskt låta EXPO via public service radio sprida desinformation skapar minst sagt ett osunt debattklimat.

Slutligen har Sveriges radio på Internet valt att lägga ut hela intervjun med Magnus Manhammar med rubriken ”Landets farligaste terrorgrupp etableras i Sölvesborg”. Alltså ett grovt faktafel på rubrikplats. Rubriken är utan citationstecken, vilket gör att påståendet är Sveriges radios eget och att läsaren kan få intrycket att det rör sig om ett faktum snarare än ett fantasifullt påstående.

Regler för radio och TV

Kritik mot en klart utpekad part
Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Det kan ske genom att den utpekade medverkar i programmet eller genom en kommentar från honom eller henne. Att någon vägrar att medverka hindrar inte att programmet får sändas. I sådana fall bör den utpekades uppfattning redovisas på annat sätt, om det är möjligt.

Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse
Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om det klart framgår av programmet eller programpresentationen. En ensidig framställning i ett program kan balanseras av ett annat program.

Ställningstagande i en kontroversiell fråga
Programledare, reportrar och andra som kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. I krönikor, kåserier och recensioner finns dock ett utrymme för kritiska och värderande omdömen, förutsatt att inslagets karaktär kan antas stå klar för publiken.

Saklighet
Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste dock alltid rättas när det är befogat.

Länkar till skriverierna om Motståndsrörelsens etablering i Blekinge:
Landets farligaste terrorgrupp etableras i Sölvesborg (Sveriges Radio)
Expo: Nazister på väg att etablera sig i länet (Sveriges Radio)
Nazisterna tillbaka i Blekinge (Magnus Manhammars blogg)


  • Publicerad:
    2012-01-02 00:00