Dagens datum 29 juni Denna dag 1906 föddes SS-Brigadeführer Heinz Harmel. Med avsikt att följa sin fars fotspår tog Harmel värvning 1926 och tjänstgjorde i Riksvärnet i det 15:e kompaniet av den 6:e infanteriregementet i Ratzeburg. Han såg det som ett framtidsyrke, men efter Versaillesfördraget, som begränsade storleken på Riksvärnet, kunde han inte bedriva en aktiv karriär inom militären.

Heinz Harmel fortsatte att tjänstgöra i arméreserven, där han uppnådde tjänstegraden fältväbel. Harmel började senare studera jordbruk och tog examen precis innan den stora depressionen i början av 1930-talet. Depressionen slog hårt och Harmel gick med i arbetstjänsten (Freiwilligen Arbeitsdienst). Han blev småningom instruktör i Reichskuratoriums für Jugendertüchtigung, vilket i sin tur ledde till hans inblandning med de nya skolorna som inrättades 1934 för att ge förberedande militär utbildning.

Harmel rekryterades till SS år 1935 och gjorde en repetitionsutbildning som arméreservist. Han blev befordrad till SS-Oberscharführer och tjänstgjorde därefter i regementet Germania samma år. Efter detta utbildade han sin till plutonchef och blev befordrad till SS-Untersturmführer år 1937. Efter att ha överförts till regementet Deutschland i München, blev Harmel befordrad till SS-Obersturmfürher år 1938. När Österrike anslöt sig till Tyskland, överfördes Harmel vidare till regementet Der Führer i Österrike, där han blev befordrad till SS-Hauptsturmführer i januari 1939.

Vid slaget om Frankrike, 1940, kämpade Harmel med sitt kompani i Nederländerna och Flandern, där han mottog infanteristridsmärket och järnkorset i andra och första klass. I januari 1941 tog han befälet över den andra bataljonen i regementet Der Führer vilket han ledde genom kampanjen på Balkan.  I april 1941 befordrades han till SS-Sturmbannführer.

I juni 1941, inledde Tyskland Operation Barbarossa. Med 2. SS-Panzer-Division Das Reich, under befäl av Paul Hausser, tog Harmel del av striderna nära byn Jelna i Polen. För denna insats tilldelades Harmel med tyska korset i guld den 29 november 1941.

I december 1941 tog Harmel befäl för regementet Deutschland. Harmel ledde mycket framgångsrikt regementet genom hårda strider och för detta befordrades han till SS-Obersturmbannführer i oktober 1942. Under vintern 1942-1943, kämpade Harmel med sina män med mod och osjälviskhet vilket bland annat resulterade i den stora segern vid Charkov i mars 1943. Harmel hade på eget initiativ inlett en framgångsrik motattack nattetid med en styrka kombinerad av stridsvagnar och infanteri. Under samma tid förstörde han en sovjetisk stridsvagn på egen hand. För denna heroiska insats belönades Harmel med Riddarkorset den 31 mars 1943 samt stridsvagns-förstörelsemärket, som infördes av Adolf Hitler i mars 1942 för att hedra dem som på egen hand förstört en fiendestridsvagn med handhållna sprängämnen. Den 20 april befordrades han till SS-Standartenführer. Harmel var en inspirerande ledare, mycket pålitlig och en beundrad man som alltid kämpade i de mest intensiva striderna tillsammans med sina män. Den 7 september 1943 mottog Harmel eklöven till Riddarkorset och blev även dekorerad med närstridsspännet i silver.

Under våren 1944 deltog Harmel i en divisionsbefälhavarutbildning i Hirschberg. Efter att ha slutfört sin utbildning utsågs han till befälhavare för den nybildade 10.SS-Panzer-Division Frundsberg. I och med detta befordrades Harmel till SS-Oberführer den 18 maj 1944. Harmel fortsatte att klättra i rang och blev 9 september 1944 befordrad till SS-Brigadeführer. Med stor respekt kallades han ofta för ”Der Alte” (Den Gamle) av sina kamrater.

Under sommaren 1944 flyttades divisionen från östfronten till västfronten, i Normandie. Harmel hade fått order om att bryta fiendens linjer för att stödja de tyska enheterna i Falaisefickan. Operationen slutade med stora förluster och allvarliga skador för de tyska stridskrafterna som resulterade i att man fick dra sig tillbaka till Holland. I Holland blev det dock ingen vila, i september drog de allierade igång storoffensiven Market Garden. Operationen blev ett fiasko för de västallierade. Heinz Harmels insatser var till stor nytta i besegrandet av den allierade offensiven. Efter att ha deltagit tappert i de hårda striderna tilldelades Harmel  svärdstecknet till Riddarkorset den 15 december 1944.

Vid årsskiftet 1944-1945 började kriget närma sig slutet. De allierade kom allt närmare den tyska gränsen. Harmels division gjorde allt för att bekämpa denna invasion. Efter defensiva strider i Rhenlandet skickades hans division till östra Tyskland för att strida mot Röda armén. Heinz Harmel fick avsked från posten som divisionsbefälhavare efter ha vägrat genomföra en order som till största sannolikhet hade lett till att alla män under hans befäl hade dött. Den 29 april 1945 ledde Harmel en kampgrupp bestående av rester från 24.SS-Karstjäger-Division i Österrike. Med dessa trupper höll han en säker passage mellan Jugoslavien och Österrike för tusentals tyskar som retirerade från Josip Broz Titos partisaner. Harmel kapitulerade slutligen till de brittiska styrkorna den 8 maj 1945 i Österrike.

Som en högt respekterad soldat, av både vän och fiende, tilldelades Heinz Harmel år 1984 medaljen för fransk-tysk försoning i staden Bayeux, Normandie. Han utvecklade också en efterkrigsvänskap med den brittiske generalmajoren John Frost och hans fallskärmsjägare som Harmel hade stridit mot i slaget vid Arnhem. Vid detta slag hade Harmel personligen godkänt en vapenvila för att möjliggöra insamling av sårade brittiska soldater från slagfältet och därefter sett till att de fick en ordentlig omvårdnad. Han hade även en nära relation med sina forna soldater såg till att de fick stöd i den svåra tiden efter kriget. Heinz Harmel blev 94 år gammal och somnade till slut in den 2 september 2000.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-06-29.