Dagens datum 14 augusti: Den 14 augusti 1915 föddes Gösta Borg. Han var aktiv nationalsocialist och anmälde sig som frivillig till två krig.

Gösta Borg föddes den 14 augusti 1915. Han blev under 1930-talet aktiv i de svenska nationalsocialistiska organisationerna som fanns. I slutet på 1935 blev Borg stamanställd vid Svea Livgarde i Stockholm. Han genomgick där underofficersutbildningar i vilka han fick mycket goda betyg.

När det finska vinterkriget bröt ut den 30 november 1939 sattes en svensk frivilligkår upp. Gösta Borg anmälde sig snart till frivilligkåren och han fick till en början tjänst som trupputbildare. Under vårvintern 1940 förflyttades frivilligkåren till norra Finland och deltog i hårda strider vid Märkäjärvi. Gösta Borg tilldelades en finsk tapperhetsmedalj för sina insatser i Finland.

När Operation Barbarossa inleddes i juni 1941 tog sig Gösta Borg över gränsen till Norge. På plats i Norge anmälde han sig som frivillig till Waffen-SS. Efter en kort utbildning placerades Borg tillsammans med andra nordbor i den nyuppsatta SS-Division Wiking. Denna första session i Waffen-SS blev inte speciellt långvarig då Borg begärde avsked redan i oktober 1941 och återvände hem till Sverige.

Väl hemma i Sverige började Gösta Borg en utbildning till officersaspirant vid Karlberg. Han klarade utbildningen galant och fick högsta betyg, och var delad kursetta i klassen. Efter ett mediedrev där media ansåg att en nationalsocialist inte skulle få utbilda sig till officer ställde den svenska armén hårda krav på Gösta Borg. Armén ställde krav på att Borg skulle avhålla sig från politisk verksamhet, annars skulle han inte få utbilda sig till officer, Gösta Borg vägrade godta kraven och tog avsked från den svenska armén.

I september 1943 tog han sig återigen in i Norge för att söka sig till Waffen-SS. Vid ankomsten till Tyskland skickades Gösta Borg till Waffen-SS officersskola i Bad Tölz. Tillsammans med andra nordiska frivilliga genomgick Borg en förkortad officersutbildning, för de frivilliga som var utbildade officerare i sina hemländer.

Under utbildningens gång kom instruktörerna fram till att Gösta Borg på grund av sitt skarpa intellekt lämpade sig mer som krigskorrespondent än som truppofficer i frontlinjen. I april 1944 var Gösta Borg klar med utbildningen vid Bad Tölz. Han placerades som SS-Untersturmführer i SS-Standarte Kurt Eggers.

Gösta Borg tillsammans med andra svenska officerare i Waffen-SS

Gösta Borg tillsammans med andra svenska officerare i Waffen-SS

SS-Standarte Kurt Eggers var Waffen-SS egna krigskorrespondenter. Förbandet hade skapats i januari 1940 och fick senare sin titel från Kurt Eggers, en krigskorrespondent som stupade under strider i Ryssland. De många berömda bilderna som finns på Waffen-SS-soldater i strid kommer med största sannolikhet från Kurt Eggers fotografer.

Förutom arbete som krigskorrespondent vid fronten tjänstgjorde Gösta Borg även vid Köningsbergsradion. Den 6 maj 1945 begärde Gösta Borg avsked från Waffen-SS.

Efter kriget författade Gösta Borg boken ”Det röda massanfallet”. Boken avhandlar den sovjetiska slagfältstaktiken som Borg själv hade upplevt den vid de hårda striderna under 1944 och 1945. Boken kom att uppskattas i militära kretsar, och Gösta Borg föreläste om sina krigsupplevelser vid olika militärförband och länsstyrelser.

Gösta Borg avled den 29 december 2000.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-08-14.


  • Publicerad:
    2018-08-14 00:20