UNGERN. Det taggtrådsstängslet som man började upprätta längs med den ungerska gränsen är nu färdigt meddelar landets försvarsdepartement. Stängslet ska kompletteras med en fyra meter hög mur.

Taggtrådsstängslet som ska förhindra illegala invandrare från att ta sig in i Ungern är nu färdigt meddelar det ungerska försvarsdepartementet. Stängslet sträcker sig längs med hela den ungerska gränsen som är sammanlagt 175 kilometer lång.

Stängslet kommer även att kompletteras med en fyra meter hög mur som den ungerska armén har börjat bygga. Cirka 1 000 gränspoliser patrullerar för tillfället längs med stängslet och enligt ungerska myndigheter kommer ytterligare 2 000 gränspoliser att stationeras utmed gränsen. Gränspoliserna kommer att vara utstationerade redan den första september.

Hitintills har cirka 140 000 illegala invandrare trängt sig in i Ungern och bara under den senaste veckan har 10 000 illegala invandrare tagit sig in i landet. Något som den ungerska regeringen med premiärminister Viktor Orbán i spetsen nu vill sätta stopp för.

Taggtrådsstängslet består av tre lager av taggtrådsrullar och ska stoppa de illegala invandrare som vill ta sig in i landet för att senare ta sig vidare till länder så som Sverige samt Tyskland.

Källa:
Ungern stänger alltmer om sig


  • Publicerad:
    2015-08-30 00:20