SVERIGE. Nu räcker svenska staten ut en hand till bland annat Facebook och Instagram samt flera stora mediebolag för att de tillsammans ska kunna ”skydda” barn och ungdomar från vad de kallar rasism, fientlighet, hatbrott och extremism på nätet.

Statens medieråd och polisen har fått i uppdrag att tillsammans med ett antal andra myndigheter göra en kartläggning av hur de ska kunna ”skydda” barn och ungdomar från vad de kallar rasism, fientlighet, hatbrott och extremism på nätet. För att kunna genomföra denna undersökning vill svenska staten ta hjälp av bland annat Facebook och Instagram.

Vad staten vill göra är att kartlägga vad unga har för sig på nätet.

— Vi behöver ta reda på hur de ungas nätvardag ser ut, vad de råkar ut för, behövs ett skydd och finns det skydd och hur skulle det kunna stärkas. Vi behöver få en gemensam bild om vad som finns och vad som är möjligt, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd.

Statens medieråd har också undersökt vad föräldrar oroar sig för och kommit underfund med att en majoritet av föräldrarna tycker att det är viktigast att skydda barn från pornografi, sexuella hot och övergrepp samt skräckfilmer på nätet.

Trots detta väljer alltså staten att lägga fokus på att ”skydda” genom att kartlägga ungas nätvardag gällande vad de benämner som rasism och fientlighet.

Källa:
Barn och unga ska skyddas på nätet


  • Publicerad:
    2016-07-03 23:10