SVERIGE. Svensk mainstreammedia förlorar allt mer kontroll över den svenska opinionsbildningen. Regeringen rasar nu över detta och lovar att agera mot vad man kallar ett hot mot demokratin.

Sveriges Radio upplyser nu om att svenskar med åsikter som avviker från regeringens inte längre hänvisas till etablerade mediala organ utan till nätbaserad media med andra vinklingar och verklighetsskildringar. Så kallad mainstreammedia har förlorat en allt större del av folkets tillit till förmån för alternativ, i huvudsak nätbaserad media, vilket nu Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitet, alarmeras över och beskriver som en fara för demokratin.

Myndigheten Statens medieråd ska nu därför åta sig att att bekämpa alternativa medier och vända tillbaka folkets blick till mer regimtrogen media. Myndigheten kommer inledningsvis ge material till lärare, bibliotekarier och föräldrar som skall användas till att förmå ungdomar att förkasta alternativ media såsom Nordfront, Fria Tider och Realisten samt sätta total tillit till etablerad media.

Ett snarlikt projekt pågår inom EU. Ett skattefinansierat arbete inleds i februari i samarbete med Safer Internet Day vilket i sin tur innefattar EU-föreningar såsom CST och All Party Parliamentary Group Against Antisemitism.

Källa:
Forskare: Vanligare att välja nyhetskällor efter egna åsikter


  • Publicerad:
    2014-02-02 23:20