KULTURREVOLUTIONEN Den tilltagande jakten på statyer över vita personligheter i Storbritannien visar att den ”rasism”, som sägs rättfärdiga klappjakten, inte ligger i dessa personers ord eller handlingar – utan i deras ”vithet”.

Den kampanj som kulturmarxister bedriver mot vit historia och vita historiska personligheter har nu gått in i en fas, där etiketter av typen ”rasist” i allt mindre grad grundar sig i faktiskt uttalade ord eller reellt utövade handlingar – utan i ”förövarnas” inneboende ”vithet”.

Trots en ny brittisk lag, som ska skydda statyer och monument från antivit ikonoklasm, uppges nu statyer och byster av historiska vita personer, som motsatte sig slaveri, stå på tur för eliminering.

Detta helt oavsett dessa personligheters åsikter, ord och handlingar.
Det är ”på grund av sin vithet” som de ”kan kallas rasister”.

Och det är deras rasism som rättfärdigar eliminerandet av dem.

En staty över William Pitt den yngre, en förkämpe för slaveriets avskaffande som myntade uttrycket ”mänsklighetens förbannelse” om denna sorts människohandel, kan enligt beslut av Edingburghs kommunfullmäktige komma att avlägsnas.

Du vigde ditt liv åt slaveriets avskaffande – nådde inte hela vägen - rasist!

Pitt, Storbritanniens yngste premiärminister och en nära vän till den enträgne slaverimotståndaren William Wilberforce, anklagas för att ha varit ”inblandad i att upprätthålla en slaveribaserad ekonomi samt att ha förhindrat slavhandelns avskaffande”.

Varför? Därför att han inte lyckades eliminera slaveriet helt under sin tid som premiärminister och förespråkade ett gradvis avskaffande.

Robert Poll, initiativtagare till kampanjgruppen Rädda våra statyer, kommenterar i detta sammanhang:

”Det är så det går när Edingburghs kommunfullmäktige överlåter kontrollen över stadens historia till en skara hemlighetsfullt intrigerande aktivister som opererar bortom allmän granskning.

De matar pressen med blidkande ord, medan de hemligen intrigerar för att avlägsna stadens arv.

Vi talar inte längre om slavhandlare. Vi talar om Pitt, en av våra största premiärministrar och en nationalhjälte som ledde oss mot Napoleon.”

Vi tillåts betrakta vit historia endast genom slaveriets lins

Poll fortsätter:

”Detta visar omfattningen – och dårskapen – av denna maniska sorts revisionism, där vi endast är tillåtna att betrakta historien filtrerad genom slaveriets lins.”

Vid Imperial College London lobbar en grupp ”historierevisionistiska” akademiker för att slaverimotståndaren Thomas Henry Huxleys byst ska tas bort, eftersom ”han idag kan kallas rasist”.

Huxley, en biolog som väsentligen bidrog till utformandet av Charles Darwins evolutionsteori, förklaras ha ”band till det brittiska imperiet” vilket för BLM-aktivister räcker för att stämpla honom som en ”rasist”.

En av Huxleys vetenskapliga artiklar ställer upp en rasligt baserad intelligenshierarki, vilket gruppen hävdar idag ”kan kallas rasistiskt” – då författaren ”utövade indelning i raser och dessutom kategoriserade dessa hierarkiskt i sitt försök att förstå deras ursprung i sina studier av människans evolution”.

Då spelar det ingen roll att Huxleys var en högröstad förkämpe för slaveriets avskaffande.

Det faktum att några ord han skrev för nästan 200 år sedan av vissa skulle komma att anses som anstötliga år 2021, är enligt dessa extremister tillräckligt för att utplåna honom från historien.

Gör mig överlycklig att Thomas Henry Huxley har tagits bort” parodierar på Twitter Titiana McGrath, och fortsätter:

”Då han var en vit man, var hans kampanj för slaveriets avskaffande helt klart bara ett cyniskt trick för att dölja hans inneboende rasism.”

"Vi måste omgående återinföra slaveriet, så att han inte kommer undan med det."

Sammanfattningsvis: Inom den antivita ”ikonoklasmrörelsen” så förklaras den rasism, som ska rättfärdiga ”minneshålandet” av historiska vita personer, inte längre sitta i deras ord och handlingar – utan i själva ”vitheten”.

Det är med denna logik som den så kallade kulturrevolutionen idag kräver ett totalt utplånande av vit historia.