INRIKES. Under Socialdemokraternas dag på Järvaveckan presenterade Stefan Löfven ett flertal förslag om hur man ska ösa ännu mer pengar över Sveriges invandrartäta områden.

Idag är det Socialdemokraternas dag på Järvaveckan, och i och med det presenterades ett flertal förslag om hur staten ska slänga mer pengar på Sveriges invandrartäta områden, även kallade ”utsatta områden” av systemvänliga medier. I sitt tal berättade Stefan Löfven att man har som målsättning att få bort samtliga ”utsatta områden”.

– Som en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid så lanserar vi i dag ett program för att öka tryggheten, skapa ordning och reda på bostadsmarknaden, sa Löfven i talet.

Han menar att problemet med ”utsatta områden” kan lösas med tre åtgärder. Dessa ämnar Socialdemokraterna genomföra under nästkommande mandatperiod om man kommer i regeringsställning, för att ”minska segregationen”. Prislappen för detta blir minst tre miljarder kronor.

”Första delen är att vi vill bygga nytt och rusta upp miljonprogrammen så att områdena blir trygga för alla.

Det andra är åtgärder för att skapa större blandning av boendeformer, av upplåtelseformer i våra social utsatta områden.

Det tredje är åtgärder för att få bättre ordning och reda på bostadsmarknaden där vi kommer åt den svarta handeln med hyreskontrakt och vi också bekämpar trångboddheten.”

Enligt Stefan Löfven kommer dessa åtgärder få folkutbytet att accelerera ytterligare.

Källa:
S presenterar förslag för att bryta bostadssegregationen


  • Publicerad:
    2018-06-17 18:25