ANTISEMITISM. Stefan Löfven och andra sionister försöker nu med enorma utbildnings- och propagandainsatser tvinga ett fåtal judars intressen på hela landets befolkning.

Farväl ”dödslägret”! Foto: Nordfront.

I helgen sade statsminister Stefan Löfven i TV4 att nazismen åter kan bli verklighet, och menade att judarna därmed ännu en gång kan komma att förintas.

— Hur ser vi till att hela skolsystemet och utanför det, civilsamhället, utbildar oss hela tiden, så att vi vet vad som faktiskt hände så att vi aldrig upprepar det? Det är mycket vi behöver göra, sade Löfven senare till SVT.

I höst ska Löfvens regering arrangera en internationell konferens i Sverige, där världens länder ska redovisa hur de bekämpar antisemitism, skriver Fria Tider. Inför vem världens länder ska redovisa detta är oklart, eftersom alla världens länder inte svarar inför den svenska regeringen.

Man kan därför misstänka att det är inför den globala judenheten som detta ska redovisas. Framför allt kan det bli ett marknadsföringsevenemang för den sionistiska maktens krav på samtliga världens länder att ytterligare genomföra åtgärder som gagnar sionister.

Trots massiv propaganda från, skolor, myndigheter, underhållningsindustrin och massmedier, vilken har ökat markant under det senaste årtiondet, kan den ökande antisemitismen enligt Stefan Löfven delvis bero på att ”förintelsen” av judar har fallit i glömska.

Löfvens inkonsekventa resonemang
Varför inte hatet mot exempelvis ukrainare har ökat – trots att den judiskt kontrollerade svälten Holodomor i Ukraina på 1930-talet då mellan sex och nio miljoner ukrainare mördades är betydligt mindre ihågkommen –  problematiseras inte av Löfven.

Eller folkmordet på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker under tiden för första världskriget, som Stefan Löfven först lovade att regeringen skulle erkänna som ett folkmord, men senare backade av ”internationella skäl” eftersom frågan var ”problematisk”.

Det finns inget växande hat mot de armenier som trots allt finns kvar. Det är få människor i Sverige är medvetna om att det ägt rum.

Men förutom att ”förintelsen” skulle ”ha fallit i glömska”, anger Stefan Löfven invandringen från Mellanöstern som orsaken till den ökade antisemitismen i Sverige. Det gjorde han på måndagen, till SVT.

— Det är också så, och det har jag sagt tidigare, att vi har ju fått människor som kommit från andra länder där det ingår i statspropagandan att inte bara vara emot Israels politik utan Israel som land. Vi står tydligt upp för Israels rätt att leva i säkerhet, sade Löfven till SVT.

— Och där barnen kanske har lärt sig i skolan, i dessa länder i Mellanösternregionen, att man ska tycka så. Och då är det vår uppgift att se till att nej, i Sverige gör man inte så. Det är inte acceptabelt över huvud taget, fortsatte Löfven.

Konsten att verkligen förebygga opåkallad antisemitism
I en ledare på måndagen skriver Nya Dagbladet att grova överdrifter, myter och krigspropaganda om judars lidande, är det sämsta att ägna sig åt om man vill minska antisemitismen i världen:

Inget kan svårligen tjäna antisemitism och hämndbegär mot judar bättre än grova överdrifter, myter och krigspropaganda som utan granskning och kritiskt bemötande får fäste i yngre generationers medvetande. Vem skulle det egentligen tjäna att sprida massivt felaktiga uppgifter om den förföljelse av judar som ägde rum under andra världskriget?

Det blir i år 75 år sedan andra världskrigets slut. Fortfarande sprids påståenden om att tyskarna skulle ha gjort tvål och lampskärmar av döda judar, lögner som för länge sedan avfärdats även av israeliska historiker. […]

När krigsmyterna ändå efterhand erkänts som sådana och förvaltarna av de museer som de gamla koncentrationslägren numera är tvingats skriva ned dödstalen, påverkar det ändå märkligt nog aldrig de officiella dödstal som omnämns i film, litteratur och undervisning. Talet sex miljoner dödade judar har visat sig ha en religiös betydelse, och denna uppgift har förekommit flera gånger i historien långt före andra världskriget utan någon förankring i verkligheten.

Inte ens när fredsaktivister och antirasister som Åke Sandin påpekar felaktigheter i historieskrivningen låter anklagelserna om antisemitism vänta på sig. Få, knappast några, vågar påtala ohållbarheterna i den officiella berättelsen om den förintelse som vi idag talar om i singular och skriver med stort F. […]

De långsiktiga effekterna av upprepade överdrifter, mytbildningar och falska miljonmordsanklagelser kan knappast bli konstruktiva och tjäna judars verkliga intressen. Tvärt om riskerar det att, till skillnad från vad som idag stämplas som antisemitism, leda till en verklig sådan med nya förföljelser av judar som resultat.

Det kan knappast sägas bättre än så. Därför är det även för många judar av yttersta vikt att historien även fortsättningsvis tillåts hållas levande, genom att revisioner av gammal och lögnaktig krigspropaganda avslöjas tillsammans med alla efterkonstruerade falska ”vittnesmål” som genomsyrar de officiella – men falska – beskrivningar av historien som segrarmakterna efter de båda världskrigen konstant matar oss med.

Bara det faktum att det i den lilla etniska judiska folkgruppen enligt officiell befolkningsstatistik fanns lika många judar i världen efter andra världskriget som före det, borde få fler människor att tvivla på ”förintelsen”, vars förespråkare hävdar att nästan hälften av dem gick upp i rök i nuvarande Polen.

Källor:
Stefan Löfven (S): Vi måste förstå vad som hände för det aldrig ska upprepas
Löfven: Hela samhället ska utbildas i Förintelsen
Löfven: Antisemitismen beror på invandring
Så förebygger vi den verkliga antisemitismen


  • Publicerad:
    2020-01-29 11:10