STOCKHOLM. Den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har nu rensat ut all konst föreställandes de vita manliga professorerna som på något sätt har påverkat den vetenskapliga forskningen mot en mer ”mångfaldig” konst.

Jonas Ebbesson.

Stockholms universitets juridiska fakultet har valt att plocka bort alla porträtt och byster föreställande vita manliga professorer. Istället har de nu ersatts med konst som uppmanar till ”mångfald”, bland annat finns där nu en målning med ett regnbågsfärgat älghuvud.

Dekanen Jonas Ebbesson är själv en av universitetets vita professorer och har nu uttalat sig om tilltaget:

Trots att flertalet av de (manliga vita professorerna) har haft en stor betydelse för utmärkande vetenskaplig forskning, så är det ändå skönt att de nu är borttagna från den här fakulteten på universitetet.

Under Ebbessons tid som dekan har han också startat ett ”mångfaldsprojekt” med målsättningen att minska på universitets antal vita och svenska juridikstuderande. Med anledningen att fakulteten istället ska kännetecknas för sin ”mångfald, öppenhet och tolerans”.

Källa:
White Genocide Accelerates in Sweden: University Removes all Portaits of White Male Professors


  • Publicerad:
    2017-06-13 06:00