KULTURREVOLUTIONEN. English Heritage kritiseras hårt när man”uppdaterar” sin biografi över författaren Enid Blyton med anklagelser om ”rasism” och ”främlingsfientlighet”.

Genrebild. Bild: Pixabay.com

English Heritage – den nationella ideella organisationen ”för kulturens bevarandefår motta kraftig kritik efter att ha ”omarbetat” ungdomsförfattaren Enid Blytons (1897-1968) biografi på sin webbsida.

I den nya versionen framhäver man nu författarens ”rasism, främlingsfientlighet” samt ”avsaknad av litterär begåvning”.

Kontroversiell redan under sin levnad
Som en del av en revision av deras åminnelse av den älskade ungdomsförfattaren har man lagt till en sektion med titeln Rasism i Blytons verk där man fäster uppmärksamhet vid några kontroverser rörande hennes skildringar av icke-vita och icke-britter i vissa av hennes böcker.

Medan en del dylika fejder ägde rum redan under författarens livstid, utspelade sig andra därefter.

Till exempel påpekar man att en utgivare refuserade ett manuskript till hennes bok The Mystery That Never Was inskickat 1960 – då det ”uppenbarligen uppvisar en subtil men oattraktiv touch av gammaldags främlingsfientlighet”.

I sektionen berörs också det faktum att en en artikel i The Guardian från 1966 fokuserade på ”rasismen” i hennes bok The Little Black Doll (”Den lilla svarta dockan”) – som sedan länge slutat tryckas.

Man noterar att huvudkaraktären, Sambo, ”accepteras av sin ägare först då hans ’fula svarta ansikte’ tvättats rent av regnet”.

Men samtidigt nämns att ”andra har argumenterat att medan dessa anklagelser inte kan bortses ifrån, har hennes verk ändå spelat en vital roll genom att uppmuntra en generation barn att läsa”.

Författarens böcker om Nicke, Fem-böckerna, Mysterie-böckerna, Hemliga sjuan-böckerna samt Äventyrs-böckerna har sedan 1920-talet upptagit åtskilliga hyllmeter på bibliotekens barnavdelningar.

I hennes före detta hem i Chessington, där man anser att hon utvecklade sin berättarförmåga, finns en minnestavla över hennes gärning.

Inför återinvigningen av denna minnestavla – mitt under de antivita Black Lives Matter-protesterna – hade English Heritage förbundit sig att i ett tal inkludera information om historiska personligheter ”vilkas handlingar idag är omtvistade eller sedda som negativa”.

Organisationens ledande kurator, Anna Eavis, sade i invigningstalet att det finns ”ett behov av att säkra att handlingarna begångna av – och arvet efterlämnat från – dem vars minne vi hedrar, beskrivs i sin helhet, utan vare sig förskönanden eller ursäkter” så att vi ”uppmuntrar till debatt och reflektion över den smärta som de orsakar”.

Blyton, som dog 1968, skrev över 700 böcker och uppskattningsvis cirka 4500 noveller. På senare år har hennes böcker – som uppges ha sålts i 600 miljonsupplagor och översatts till 90 språk – undergått ”omarbetning”.

Under det senaste decenniet har Blyton två gånger, 2016 och 2019, av Royal Mint förvägrats kandidatur till förevigande på 50-pencemyntet – med hänvisning till att hon var ”en rasist, sexist, homofob och inte en särskilt väl ansedd författare”.

Man kan inte stänga ned historien
Samtidigt har användare av sociala medier i sammanhanget kommit med anklagelser om cancel culture i ”institutioner oförmögna att förstå att man inte kan bedöma historien eller historiska personer med dagens måttstockar: Man kan inte stänga ned historien”.

En person skriver att Blyton ”borde betraktas som en klassisk barnboksförfattare” medan andra bara anför att hennes skrivande helt naturligt avspeglar de attityder som rådde då hon skrev.

Ett antal användare hänvisar till exemplet med de ekonomiska problem som den ideella organisationen National Trust brottats med, efter en kampanj förra året där man uppmärksammat sidor, som framför anklagelser om försvar av – och länkar till texter om – kolonialism och slaveri – för att varna English Heritage för ”åkomman wokeness”.


  • Publicerad:
    2021-06-19 06:00