BREXIT. Idag håller Storbritannien en folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap. Premiärminister David Cameron utlovade en folkomröstning i frågan senast 2017 ifall hans konservativa parti skulle få regeringsmakten år 2015. Så blev också fallet. Vi hoppas på att britterna röstar sig ur EU, då EU i praktiken är en anti-europeisk överstat som driver en agenda där massinvandring, maktcentralisering och en liberal världsåskådning står i centrum.

brexit_brexit2-800x475

Det EU-kritiska och högerpopulistiska partiet UKIP (United Kingdom Independence Party) har spelat en stor roll i kampanjen för att lämna EU, även kallad Brexit. Partiets karismatiske ledare Nigel Farage är känd för att i ett flertal anföranden rikta mycket hård kritik mot EU och förorda brittisk självständighet. UKIP har likt SD anklagats för rasism och angripits i media. Farage har även fysiskt angripits av vänstern. UKIP i princip uteslutande europeisk arbetskraftsinvandring. Denna kan givetvis medöra problem, men inte på långa vägar så illa som exempelvis ickevit invandring från före detta brittiska kolonier, som vissa bedömare fruktar kan öka vid ett EU-utträde.

Trots detta är inte EU-motståndet i Storbritannien en skarp höger-vänsterfråga. Det finns exempelvis inom det vänsterinriktade Labourpartiet en minoritet som vill lämna EU, se exempelvis kampanjen Labour Leave. Argumenten från såväl UKIP som etablerade politiska aktörer är först och främst ekonomiska. UKIP diskuterar även till viss del sociala problem som kommer sig av den fria rörligheten – i praktiken att ett land tappar möjligheten att styra sin invandringspolitik och de följder detta får för landets ursprungsbefolkning. Någon uttalad nationalism kan det dock inte sägas handla om.

Drottningen av England Elisabet II har gett sken av att stödja ett utträde ur EU. På senare tid ska hon ha bett sina middagsgäster ge henne tre skäl till att Storbritannien ska stanna i EU. Drottningens levnadstecknare Robert Lacey har antytt att frågan bör tydas som en indikation på att drottningen står bakom Brexit.

Sociala medier

På internet får den sida som vill lämna EU sägas vara överrepresenterad. Liksom i övriga frågor som angränsar till eller innefattar nationalism, invandringskritk och nationellt självbestämmande kan vi se en positiv trend när etablerad media inte utgör en mellanhand mellan opinionsbildarna och folket. Hashtaggen #Brexit på Twitter har blivit allt mer populär det senaste halvåret.

brexittrend

#Brexit

Den kurva som visas är antalet tweets på Twitter som innehåller #Brexit. 0,3-0,4% är imponerande siffror om man betänker hur många användare som finns på Twitter, hur många ämnen det twittras om och att Twitter är en världsomspännande plattform. Hashtaggen #StrongerIn har haft svårt att skapa samma trafik.

strongerintrend

#StrongerIn

Mordet på Jo Cox

jocox

Jo Cox.

Den 16 juni mördades parlamentarikern  Jo Cox från Labourpartiet av Thomas Mair. Cox var engagerad i kampanjen för att få britterna att stanna kvar i EU, och var även för massinvandringen till landet. Vittnesuppgifter gör gällande att Mair ska ha ropat ”Put Britain first” innan han högg ner Cox, och amerikansk-judiska SPLC (Southern Poverty Law Center) har kommit över kvitton som visar att Mair köpt litteratur från National Vanguard Books – amerikanska National Alliances bokförlag. Mordet inträffade lägligt nog en vecka innan folkomröstningen. Opinionsundersökningar visade att stödet för att lämna EU försvagades av mordet och medias efterföljande rapportering. En sådan undersökning visade att stödet för att lämna EU minskade från 45 till 38 procent direkt efter mordet.

Mordet har utnyttjans av stanna-sidan. Nigel Farage menar här att David Cameron försökte koppla mordet till Brexit-kampanjen.

Brexit är ett gynnsamt fenomen för Europas folks överlevnad och framtida blomstring då det, om utträdet går vägen, kommer att försvaga EU. Gynnsamheten i att EU försvagas beror på att EU, som överstatlig struktur, fastställer en mängd för ursprungsfolken skadliga regler och befordrar massinvandring. Vi har sett hur EU hotat med sanktioner och med politiska maktmedel försöker få stater som Ungern och Polen att acceptera fler migranter från trejde världen. Länder med extremt skadlig migrationspolitik försöker via EU tvinga andra att ta efter samma sjukliga system. Det främsta exemplet är Tyskland, som är det enskilt starkaste landet i EU och utövar makt mot mindre länder med mer hälsosamma politiska klimat.

Givetvis kommer problemen inte att försvinna bara för att ett land tar sig ur EU – varken för landet i fråga eller för de andra länderna som fortfarande är kvar i unionen. De flesta skadliga beslut är förankrade på nationell nivå via förrädiska politiker i de nationella parlamenten. Effekten blir dock att ett hinder för nationalistisk politik undanröjs och en väg som avviker från den skadliga generella EU-politiken blir lättare att vandra. Att ett starkt land som Storbritannien lämnar EU kan också innebära att fler följer efter, då ett svagare EU erbjuder färre fördelar för de kvarvarande länderna – speciellt när en stor nettobidragande ekonomi som den brittiska försvinner. I bästa fall uppstår en snöbollseffekt där de nationer med med hälsosam politik lämnar det sjunkande skeppet och ger legitimitet åt de nationella rörelserna i extremt antivita länder som Tyskland och Sverige, i stället för att ses som paria och svartmålas av EUs styrande organ.

Vi ser fram emot resultatet och Storbritanninens befrielse idag den 23 juni!


  • Publicerad:
    2016-06-23 06:00