STORBRITTANIEN. I ett uttalande under fredagen menade EU:s kommissionär László Andor att Storbritannien måste ta emot fler invandrare från övriga Europa.

Anledningen till László Andors uttalande uppges vara den höga arbetslösheten i vissa av EU:s medlemsländer. Exempelvis är arbetslösheten i både Spanien och Grekland uppe i hela 27 procent. Portugal ligger inte långt efter med en arbetslöshet på 15 procent.

EU-kommissionär  László Andor

EU-kommissionär László Andor

”Med mycket högre arbetslöshet i vissa medlemsstater än i andra är det ännu viktigare att göra det enklare för de som vill arbeta i ett annat EU-land att få möjlighet till det”, sade László Andor.

EU-kommissionen hävdar att det inte finns några bevis för att invandrade arbetare tar jobben från infödda medborgare. Istället menar man att såväl arbetare som mottagande länder tjänar på en ökad arbetskraftsinvandring.

Alla är dock inte positiva till László Andors idéer. En av dessa är Nigel Farage, partiledare för UK Independence Party. I en intervju med Daily Mail säger han att ”Medlemskapet i den Europeiska Unionen innebär en förlorad kontroll över nationens gränser, så enkelt är det”.

I Storbritannien arbetar för närvarande 1.4 miljoner arbetskraftsinvandrare från övriga Europa.

Källa:
Britain must welcome more migrant workers


  • Publicerad:
    2013-04-28 23:43