MASSINVANDRINGEN. Flera så kallade utsatta grupper med förtur till bostäder trängs undan i de allra flesta kommuner i Sverige och istället går bostäderna till invandrare som anvisats till kommunerna.

Enligt en ny sammanställning av länsstyrelsernas lägesrapport så ger uppemot 60 procent av Sveriges kommuner invandrare förtur till de bostadsrätter som kommunen äger. Detta har gjort att unga, studenter och personer som ska slussas ut från olika institutioner och behandlingshem blir utan bostäder.

— Konsekvensen blir att andra som behöver bostad blir utan. De är vi inte skyldiga att tillgodose en bostad, säger Thed Carlsson, verksamhetschef vid socialtjänsten i Hässleholm, och fortsätter:

— Det handlar till exempel om personer som har fått sitta kvar på olika behandlingshem, institutioner och vårdinrättningar i stället för att få en egen lägenhet.

Källa:
Andra utsatta trängs undan när nyanlända får förtur till bostad


  • Publicerad:
    2017-10-29 18:20