INRIKES. Det danska partiet Stram Kurs fick under gårdagen avslag på sin ansökan om att komma till en rad ”utsatta områden” och bränna koranen.

Polisen avslog igår partiet Stram Kurs ansökan om att anordna koranbränningar i en rad invandrartäta områden i Sverige. Anledningen är enligt polisen dels att sammankomsten kan samla många åskådare och därmed bryta mot coronarestriktionerna, och dels att utomstående personer kan tänkas orsaka ordningsstörningar.

— Vi gör bedömningen att det sammantaget riskerar att uppstå en situation som innebär så allvarliga hot mot allmän ordning och säkerhet att vi inte kan meddela tillstånd. Dels är situationen sammansatt av flera konkreta hotbilder, vilket i sig är en avslagsgrund, dels för att vi lever under en pandemi där vi inte ska samlas fler än femtio personer vilket också är en avslagsgrund eftersom vi inte ser att arrangören kan garantera att antalet deltagare begränsas till femtio genom sina åtgärder. Vi kan inte bevilja tillstånd till en demonstration med de förutsättningarna, säger Carolina Paasikivi, biträdande kommenderingschef, enligt ett pressmeddelande.

Efter att partiet anordnat fotbollsmatch medelst koran samt bränning av koran i Malmö förekom ordningsstörningar som hittills kostat staden minst 950 000 kronor. Tidigt under gårdagen begav sig en en mindre grupp medlemmar till Rinkeby torg där man brände en koran och uppmanade svenskar att rösta på islamkritiska partier, något polisen nu utreder som potentiellt åsiktsbrott.


  • Publicerad:
    2020-09-11 10:55