MASSINVANDRINGEN. 8,6 miljoner, det är summan som Strömsunds kommun nu ansöker om med syftet att förbättra mottagning och integration.

Strömsund

Om ansökan beviljas ska pengarna också användas för att utveckla ett kurskoncept för de nyanlända främlingarna i gymnasieskolan. Kursen ska utgå från grundskolans läroplan gällande rättigheter och demokratiska värderingar.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden är tänkt att stå med drygt 6,4 miljoner av den totala summan. Beviljas ansökan går Strömsund kommun in med en halv miljon som medfinansiering under det första året.

Källa:
Miljonbelopp söks för ensamkommande i Strömsund


  • Publicerad:
    2016-05-03 20:00