Under vecka 39 har en större mängd av fientlig propaganda runt Universitetscampus med omnejd tagits ned samt sprejats över.

I dess ställe har ett positivare budskap satts upp.


  • Publicerad:
    2018-10-02 08:00