USA. Elever i staten Utah i USA har under två veckor fått lära sig hur det är att leva under en fascistisk regim. Ungdomarna som i två veckor ”levde i en fascistisk stat” beskrivs som modiga.

25112242
Det ”fascistiska” klassrummet med en statlig representant längst fram.

Uppgiften var att under två veckor prova på hur det är att leva i en fascistisk stat vilket bland annat innebar att klassrummet var mörkare än vanligt samt att eleverna var tvungna att sitta raka i ryggen och skrivborden skulle stå i ordning. Utöver det skulle eleverna ha uniform i skolan och representanter från ”regimen” satt med i varje klassrum. Det var inte heller tillåtet att skratta eller le. Varför det är mörkt i ett klassrum som står under en fascistisk stat framgår dock inte.

”Alla blev tvingade till att klä sig likadant”, berättar sistaårseleven Jake Momberger och fortsätter: ”Jag tyckte att det var riktigt irriterande. Det fanns ingenting som gjorde dig annorlunda”.

Även efter skolan skulle eleverna meddela myndigheterna om vad de gjorde, bland annat genom sms. De som inte gjorde så blev rapporterade till ”den hemliga polisen”. Syftet sägs vara att lära elever hur det kan vara att bo i exempelvis Nordkorea eller Kina, där det inte är tillåtet att ifrågasätta.

Nu efter att eleverna har fått leva under en fascistisk regim ska de få lära sig om frihetens USA. De ska få läsa om USA:s konstitution och hur landets styrelseskick fungerar. ”Vi har försökt att introducera dem till en utländsk politisk struktur – inte för att de ska vilja anta den strukturen, utan för att hjälpa dem att förstå hur viktig vår konstitution är”, säger läraren Aaron Hadfield.

”Jag uppskattar friheten mycket mer nu och jag är mycket mer medveten om att jag har den”, säger sistaårseleven Terra Wunderli.

Källa:
Students live under fascist regime for 2 weeks, learn about democracy


  • Publicerad:
    2013-10-03 18:00