INRIKES. Flera högskolor och universitet vill nu göra det möjligt att dela ut nya examensbevis till de studenter som juridiskt genomfört ett könsbyte.

Flera universitet och högskolor runt om i landet vill göra det möjligt för fler skolor att dela ut nya examensbevis till de studenter som genomfört ett juridiskt könsbyte.

Under 2015 har 30 av 31 lärosäten meddelat att de vill dela ut nya examensbevis till personer som gjort ett könsbyte och tio av dessa lärosäten ska enligt uppgifter ha genomfört den nya ändringen.

Sveriges Förenade HBTQ-studenter kommer nu att ge ut en handbok till de lärosäten som inte vet hur man ska gå tillväga för att kunna dela ut nya examensbevis.

— Syftet är att sprida rutiner, att sprida information om hur man kan göra och påverka lärosätena att ha likartade rutiner runtom i Sverige. Syftet är också att vi ska påverka lärosätena att lägga ut information om detta på sina hemsidor, säger Elias Olsson, ledamot på Sveriges Förenade HBTQ-studenter.

Källa:
Allt fler skolor ger ut nytt examensbevis efter ändrat juridiskt kön


  • Publicerad:
    2015-12-14 13:45