VETENSKAP. En australiensisk studie i akademiska prestationer från tvillingar visar att färdigheter i matematik, läsning och stavning är upp till 75 procent genetiska. Genetik hade också 50 procents inverkan på skrivförmåga.

Forskningen har genomförts av professor emeritus Brian Byrne och hans kollegor vid Centre of Excellence for Cognition and its Disorders och vid University of New England. Byrne och hans kollegor fick tillgång till NAPLAN-resultat (Australiens motsvarighet till nationella prov) från cirka 3 000 uppsättningar av tvillingar och kunde där titta på deras studieresultat i läskunnighet och matematik för årskurs 3, 5, 7 och 9.

Resultaten från studien visade att genetisk påverkan på matematik-, läs- och stavningsfärdigheter var mellan 50 och 75 procent medan skrivförmåga var minst påverkad av genetik och var cirka 50 procent. I stark kontrast verkar påverkan av lärare och skolor på studenter endast vara cirka fem procent när man tittar på varför barn utvecklas bättre eller sämre än sina jämnåriga.

— Gener är det som till största delen driver skillnaden mellan barn och inte olika lärare eller till till och med olika skolor, berättade Byrne under SBS:s program ”Insight”.

Studiens resultat backas upp av tidigare forskning gjord i Storbritannien.

Källa:
Maths and reading skills found to be 75 per cent genetic


  • Publicerad:
    2016-03-16 18:00