USA I en studie som publicerats av Carnegie-stiftelsen fastslås att den politiska polariseringen i USA har nått en nivå som aldrig skådats i modern tid.

I den nyligen publicerade studien Reducing Pernicious Polarization: A Comparative Historical Analysis of Depolarization slår man fast att den politiska polariseringen i USA nådde rekordnivåer under 2020. Studien undersöker på vilket sätt politisk polarisering och depolarisering ter sig inom ramen för olika politiska system.

Mer specifikt fokuserar den på ”skadlig polarisering”, som definieras som ett tillstånd där samhället delas in i två ömsesidigt antagonistiska politiska läger i en sådan grad att det verkar destabiliserande på landet i sin helhet. Studien är bland den största av sitt slag och undersöker 178 länder mellan år 1900 och 2020.

Datasetet består av en skala mellan 0 och 4, där 0 indikerar en total avsaknad av polarisering medan 4 indikerar högsta möjliga grad av polarisering. Allt som landar på minst 3 definieras som ”skadlig polarisering” i studien.

Politisk polarisering över tid.

Som man kan se på bilden ovan följer USA ett någorlunda stabilt mönster med växlande polarisering och depolarisering under större delen av tidsspannet. Polariseringen ökar inför andra världskriget men går tillbaka när USA efter kriget får en tydlig yttre fiende.

Under början av 60-talet ökar polariseringen som följd av den så kallade medborgarrättsrörelsen, för att sedan reduceras under president Richard Nixons administration. Därefter följer en viss stabilitet under Ronald Reagan som följs av en långsam upptrappning under George Bush [den äldre] och Bill Clinton, för att sedan explodera i efterspelen av 11 september och fortsätta öka fram tills idag.

Studien gör en poäng av att påpeka att polariseringen i USA är unik bland ”liberala demokratier”. Enligt skribenten Russleman, som skriver på Frihetskamp.net, är det dock en felaktig definition av USA som istället kan beskrivas som vad som i studien kallas ”elektoral autokrati”.

Läs Russlemans kommentar om studien på Frihetskamp.net.