FORSKNING. En studie menar att barn som i ung ålder börjar använda sig av paddor och telefoner har svårare att kontrollera sitt beteende.

Forskare på University of California, Davis har publicerat en studie som visar att barn som i tidig ålder utsätts för skärmtid i form av tittande i paddor och telefoner har svårare att kontrollera sitt beteende.

Över 50 barn som var mellan 32 och 47 månader gamla deltog i studien som pågick under två och ett halvt år.

Småbarn som tidigt började använda skärmar fick svårare att planera och överblicka sina tankar och känslor. Forskarna menar att förmågan till självkontroll kan förutspå akademisk framgång, fysisk och mental hälsa samt eventuellt kriminellt beteende senare i livet.

Forskarna mätte barnens självkontrollsförmågor genom att se hur de byggde torn med klotsar samt ifall de kunde avstå från att öppna en inslagen present.

— Unga barn utsätts ofta för en omfattande mängd skärmtid, sa forskarrapportens huvudförfattare Amanda C. Lawrence.

— Även om en måttlig konsumtion av högkvalitativa barnmedier [high-quality children’s media] har bekräftats ha positiva effekter på barns utveckling visar de senaste fynden att man bör begränsa barns tillgång till mobila enheter, menar hon vidare.

Särskilt dåliga är just de mobila enheterna eftersom de ingriper med ett barns sociala utveckling menar Lawrence.

Källa:
Preschoolers Should Avoid Screen Time Of Any Kind, Study Suggests


  • Publicerad:
    2020-04-14 22:30