Fredagen den 11/9 samlades medlemmar och aktivister från Kampgrupp 1 för en studiecirkel och efterföljande gruppmöte.

Två nummer av Attack! lästes upp och innehållet diskuterades deltagarna emellan. Därefter var det möte. De gångna veckorna diskuterades och det gjordes även upp planer för kommande aktiviteter.

Efter mötet var avklarat skrevs det brev till våra fängslade kamrater innan dagen avrundades för denna gång.

2015-09-11 18.20.5820150911_213658


  • Publicerad:
    2015-09-15 19:00