Hemma hos en kamrat hölls studiecirkel med tema Motståndrörelsen och demokrati. Målet var att fördjupa kunskapen om rörelsens inställning och att förstärka förmågan att bemöta de absurda påståenden som medlemmar ibland konfronteras med från utomstående.

Först gick studieledaren igenom den officiella linjen och frågestund hölls, därefter delades deltagarna in i två diskussionsgrupper för att pröva sina argument. För att göra det mer realistiskt fick några i varje grupp ta rollen som politiskt korrekt floskelmaskin och gick till verbal attack mot dem som hade rollen som medlem i rörelsen.

Arbetssättet visade på svårigheterna och möjligheterna att faktiskt få fram rörelsens budskap, nedan redovisas några argument och svaren som gruppen kunde enas om.

Fråga: Varför är ni för diktatur? Svar: Det stämmer inte. Rörelsens vill ha ett riktigt folkstyre där man lokalt röstar fram representanter till ett parlament utan att partier agerar som mellanhand. Är det inte mer demokratiskt att ha en starkare lokal förankring? Motståndsrörelsen vill självklart ha gränser och krav på denna rösträtt för att skydda samhället från oansvarigt beteende och sabotage, precis som det i dag finns krav på ålder och medborgarskap, bland annat. När folkomröstningar hålls skall dessa vara bestämmande och inte bara ”vägledande”. Vilket tycker du är mest demokratiskt, att folket får bestämma eller att de ignoreras?

Fråga: Ni är ju inte demokratiska, ni vill ju förbjuda dem som inte håller med er, de som vill ha öppna gränser och mångkultur? Svar: Alla samhällen behöver skydda sig från destruktiva krafter, så är det idag och så har det alltid varit. Vi tycker att vårt folk är värt att bevara, är det konstigt om vi inte vill stödja dem som vill förstöra vårt enda hem?

Fråga: Ni är inte demokratiska, ni håller inte med om allas lika värde, HBTQ, feminism etc? Svar: Måste alla människor på jorden ha fri tillgång till vårt land och våra resurser för att vi ska räknas som demokratiska? Vi bryr oss inte om vad vuxna människor gör privat i sängkammaren, men vi är starkt emot sexuell propaganda riktad mot barn och att framställa en osund livsstil som ett ideal. Vi ser det som självklara att kvinnor är ena hälften av helheten som är vårt folk och de som vill så split mellan oss ser vi inte som en bra kraft, tycker du att det är sunt att kvinnor ska se sig själva som motståndare till männen i sitt samhälle?

Fråga: Ni är emot EU, det är inte demokratiskt! Svar: Vi vill ha folkförankring, är det inte mer demokratiskt att makten utgår lokalt från folket istället för från anonyma byråkrater i Bryssel? Lobbyverksamheten som arbetar inom EU är extremt destruktiv och skadlig för demokratin, vi vill motverka denna korruption, men det rådande systemet verkar ju inte ha några som helst problem med detta system. Tycker du att det är bra att internationella företag, banker och miljardärer skall ha mer inflytande över vart vårt samhälle är på väg än du och ditt folk har? Globalism och internationalism är ord som påstås stå för något gott men resultatet är lönedumpning, rotlöshet och en allt snabbare rusning in i en omänsklig värld där allt bara ses som kapitalresurser och människor är utbytbara enheter, allt för att gynna en rotlös elits vinst.

All rotlöshet leder till depression och att man mår dåligt. När Motståndsrörelsen kan väcka folkets koppling till sina rötter kommer väldigt många förvirrade och olyckliga människor att kunna finna en väg ut ur sitt självdestruktiva beteende. Vi kommer också återinföra ett tjänstemannaansvar så att de med makt faktiskt får stå till svars inför dem som gett dem makten, nämligen folket. Är inte detta i alla avseenden en mer sann demokrati än systemet vi har idag?


  • Publicerad:
    2017-10-24 15:00