Under den 2/10 hölls det studiecirkel i Näste 7. Under studiecirkelns gång gick man igenom sidorna 10-21 i aktivisthandboken.

Under genomgången av sidorna som lästes upp hade man en paus efter varje kategori/inslag och höll diskussion. Alla deltagande kom till tals och en allmänt trevlig och lärorik studiecirkel blev genomförd.


  • Publicerad:
    2018-10-10 21:30