MASSINVANDRINGEN. Branschorganisationen Studieförbunden som bedriver svenskaundervisning för invandrare redan innan de fått asyl i landet, vill ha ytterligare 500 miljoner för att fortsätta med sitt kritiserade projekt ”Svenska från dag ett”.

Ungefär trettio procent av de asylsökande invandrare som tagit sig in i Sverige i år har redan innan det avgjorts huruvida de får asyl i landet eller inte, fått ta del av regeringens nya satsning ”Svenska från dag ett”. Men branschorganisationen Studieförbunden som bedriver svenskaundervisningen för de asylsökande, klagar nu över att de fått för lite pengar och ber om ytterligare 500 miljoner för att kunna fortsätta med sitt kritiserade projekt.

Den kritik som riktat sig mot projektet handlar bland annat om att den så kallade svenskaundervisningen har sett väldigt olika ut på olika platser i landet. En del studiecirklar som ingått i regeringens satsning har handlat om att bjuda med de asylsökande på utflykter i skog och mark och att de bjudits på mat som de lagat tillsammans med de obehöriga ”lärarna”. Hela ideén med ”Svenska från dag ett” har varit att erbjuda frivillig undervisning i svenska till nyanlända invandrare som ännu inte fått besked om de har skäl att stanna i landet eller ej, det vill säga under själva asylprocessen.

David Samuelsson som är generalsekreterare i branschorganisationen Studieförbunden, säger att de bedriver en extremt billig verksamhet och att de nu vill ha ytterligare 500 miljoner till sitt projekt.

– För att kunna lära sig ett nytt språk behövs en väldigt hög intensitet, man ska helst läsa varje dag och det är det vi säger – låt oss ge ett par timmar i veckan åtminstone under hela asyltiden till alla de asylsökande, säger Samuelsson.

Muhammed som befunnit sig i Sverige i ett år är en av dem som ännu inte fått ta del av svenskaundervisningen, men han har nu fått en plats och kommer ta del av erbjudandet i höst.

– Jag vill bygga ett nytt liv här, säger Muhammed.

Källa:
Studieförbund vill ha mer pengar till svenskundervisning


  • Publicerad:
    2016-07-05 13:00