FESTIVALSOMMAR. I helgen pågick festivalen Summerburst i Stockholm. Anmälningarna haglade in, däribland 75 fall av narkotikabrott samt fyra fall av sexuella ofredanden. 

Nu är festivalsommaren igång vilket brukar medföra att en rad av diverse brottsanmälningar strömmar in. Under de senaste åren har exempelvis antalet sexuella övergrepp vid festivaler exploderat, där över 150 fall av sexuella ofredanden ska ha anmälts under förra sommarens musikfestivaler i Sverige.

I helgen som var pågick musikfestivalen Summerburst på Stockholm stadion. Både polisen och arrangören ska under festivalen ha lagt extra fokus på narkotikabrott, där hela 75 ärenden inkom.

— Det kan handla om både innehav och eget bruk. Jag har inga närmare uppgifter om vad det rör sig om, säger Towe Hägg vid polisens regionledningscentral.

Men förutom detta ska även fyra fall av sexuellt ofredande anmälts. I två av fallen ska en misstänkt gärningsman vara identifierad. Vidare anmäldes även en ringa misshandel.

Hägg säger dock att detta endast är en nulägesrapport och att det kan komma in fler anmälningar i efterhand.

Källa:
75 narkotikaärenden efter Summerburst


  • Publicerad:
    2018-06-18 20:35