INRIKES 66 procent av ungdomsrånare har fullständig utländsk bakgrund medan 77 procent av offren har inrikesbakgrund, enligt ny studie från BRÅ.

En mycket stor andel av de som under åren 2015-2019 misstänktes för ungdomsrån har fullständig utländsk bakgrund, alltså antingen själv född utomlands eller med utlandsfödda föräldrar.

Denna grupp utgör 66 procent av ungdomsrånarna, samtidigt som 12 procent har en utrikesfödd förälder och 22 procent två inrikesfödda föräldrar. Detta enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Samtidigt utgör personer med svensk bakgrund, med en eller två inrikesfödda föräldrar, hela 77 procent av brottsoffren.

Personer med utländsk bakgrund är således mycket överrepresenterade, skriver BRÅ. En stor majoritet kommer från Afrika och Asien:

Detta kan jämföras med andelen personer med utländsk bakgrund i
åldersgruppen 0–20 år i hela befolkningen, som 2019 var 27 procent (SCB
2019). Personer med utländsk bakgrund är således kraftigt överrepresenterade bland de misstänkta gärningspersonerna, och personer
med svensk bakgrund är något överrepresenterade bland målsägarna. Bland de misstänkta som är födda i ett annat land kommer en majoritet från Afrika och Asien (81 procent).

Sida 58 i rapporten

Pekar i samma riktning som tidigare rapport

Tidigare i år släppte BRÅ en annan rapport, som berör brottslighet i allmänhet bland inrikes- och utrikesfödda. Nordfront sammanfattade redovisningen av överrepresentationen bland olika invandrargrupper:

Föga förvånande är att de invandrargrupper som kommit från Väst- och Centralasien är överrepresenterade inom kriminalitet. Detsamma gäller grupper med ursprung i Afrika. Dessa grupper har en 4-7 gånger högre representation än svenskar när det gäller att bli misstänkt för brott. Något som verkar vara ett mönster är också att andra generationens invandrare är mer kriminella än första generationens invandrare.

Inrikesfödda personer med två inrikesfödda föräldrar förekommer i en frekvens om tre procent bland brottsmisstänkta. Utrikesfödda västasiater förekommer med en frekvens på cirka 12 procent, medan över 20 procent av inrikesfödda härstammandes från södra och västra afrika misstänktes för brott under perioden undersökningen gäller.

Myt enligt tidigare borgerliga regeringen?

År 2011 lanserade dåvarande integrationsminister Erik Ullenhag en ”toleranssida” på regeringens webbsida. Ullenhag representerade som minister Folkpartiet, numera Liberalerna, i den dåvarande alliansregeringen under Fredrik Reinfeldt.

På sidan listades ett antal ”främlingsfientliga myter” som spridits på internet, bland annat att svenskar riskerar att bli en minoritet i Sverige och att invandringen har orsakat en kriminalitetsvåg.