BEMÖTANDE. Idag sändes ett avsnitt av Radio Motgift där en del felaktigheter om Motståndsrörelsens parlamentariska gren uttalades. Här följer svar på tal kring dessa.

Svar_på_tal_Ny

Att vår organisation blir baktalad och bespottad dagligen i media är mer regel än undantag. Även om lögnerna som det dras till med i vissa fall kan vara irriterande, är de ändå samtidigt ett kvitto för oss på att vi gör rätt. Om dessa fiender till vårt folk hade varit positivt inställda till Motståndsrörelsen hade det varit ett bevis på att vi hade gjort något väldigt dåligt. Värre är det då när nationell media beter sig närmast likadant som den folkfientliga median.

Programvärdarna i Radio Motgift brukar då och då ge sig på att försöka smutskasta Motståndsrörelsen. De gör det inte öppet och överdådigt, utan mer lömskt och försiktigt, med små gliringar som kan tolkas på olika sätt. Hittills har vi valt att ignorera detta då vi inte vill sänka oss till deras nivå. I dagens avsnitt gick de dock så långt att deras påståenden faktiskt kräver ett bemötande.

Under dagens avsnitt av Radio Motgift kom Magnus Söderman och Dan Eriksson in bland annat på Motståndsrörelsen parlamentariska gren och varför man eventuellt inte bör stödja eller rösta på denna.

Det är inte så mycket den allmänt tråkiga jargongen eller Södermans uttalande om att våra nio punkter ”inte ens är värda att kommentera eftersom de inte är särskilt bra” som stör mig. Även om man kan tycka att det är förkastligt att en nationalistisk radiokanal så här öppet sågar något som är framtaget av Nordens största nationella organisation, och faktiskt Sveriges enda riktigt nationella parti, är det ändå bara en personlig åsikt som yttras och sådana får man självklart ha.

Nej, det är istället tre andra uttalanden som paret kläcker ur sig som gör att jag faktiskt fattar tangentbordet för att skriva denna artikel. Eriksson nämner angående vår politik att ”i valet av symbol och i vissa uttalanden så verkar det luta åt en strasseristisk nationalsocialism.” Söderman felciterar chefen för vår parlamentariska gren och drar slutsatser av detta när han säger ”vi har ju hört uttalande från Pär Öberg när han sa det, och det var till Nyheter idag, att de är som Vänsterpartiet fast nationella, och om det stämmer ska man inte rösta på dem.” Vidare nämner Eriksson i förbifarten att han känt till Motståndsrörelsens partibildning längre än allmänheten med anledning av ”det fula försöket att låtsas vilja slå sig ihop med SvP”. För enkelhetens skull bemöter jag påståendena ett i taget.

”…i valet av symbol och i vissa uttalanden så verkar det luta åt en strasseristisk nationalsocialism.”

Att ens nämna ordet strasserist när man diskuterar Motståndsrörelsen kan inte ses som annat än en ordentlig och medveten provokation. Detta med anledning av att vår organisation, mig veterligen, är de enda i modern tid som faktiskt tagit avstånd från de strasseristiska ideérna och metoderna. Men, även om vi så är hyggliga och bortser från detta, Eriksson kan för all del ha glömt de stridigheter som fanns inom rörelsen för ett decennium sedan, är ändå uttalandet beklagligt.

Den ideologiska betydelsen man normalt sett avser när man pratar om strasserismen är att man negligerar ras- och judefrågan, till förmån för andra frågor så som ekonomi och klasskamp. Vi har aldrig, vare sig i tal eller skrift, gjort något som helst uttalande om att vi skulle tycka att andra frågor var viktigare än dessa bägge. Det räcker med att ta ett axplock från de ideologiska artiklar vi publicerat här på Nordfront för att se att vi tvärtom sätter dessa frågor oerhört högt på agendan. Det finns också en god anledning till att de två första av våra nio punkter just berör massinvandringen och sionismen. Med allt detta sammantaget skulle jag vilja säga att, även om vi så av någon outgrundlig anledning haft en röd stjärna som symbol för vår parlamentariska gren, finns det ingenting som kan tyda på att vi för en strasseristisk politik.

”Vi har ju hört uttalande från Pär Öberg när han sa det, och det var till Nyheter idag, att de är som Vänsterpartiet fast nationella, och om det stämmer ska man inte rösta på dem.”

Det Pär Öberg faktiskt sa i intervjun ifråga var att vi rent resursfördelningsmässigt har en liknande politik som Vänsterpartiet, men att vi skiljer oss avsevärt från dessa i exempelvis frågan om rasens bevarande. Det här rör sig alltså om ett totalt citatfel från Södermans sida och således en felaktig slutsats till detta.

”…det fula försöket att låtsas vilja slå sig ihop med SvP”.

Det har aldrig gjorts några fula försök från Motståndsrörelsen gentemot SvP. Inte heller har vår organisation låtsats någonting. Däremot gjordes ett ärligt försök från vår sida att ena den nationella rörelsen, där vår ledning, innan vi bildade parti, föreslog en förhandling om eventuell sammanslagning till SvP:s ledning. Vi var alltså väldigt måna om att inte vara några som slog split i rörelsen i onödan om vi bildade ett nytt parti när det redan fanns ett med någorlunda liknande värderingar.

I förslaget som skickades framgick det att det var en förhandling det var fråga om, det fanns alltså i detta dokument inte några kompromisslösa krav, men däremot några punkter som vi såg som viktiga att driva igenom för att vara nöjda. SvP tackade nej till en sådan förhandling och något senare lade de istället ner partiet.

Det är alltså som jag ser det helt solklart att det inte handlade om vare sig något fult eller på låtsas, utan att dessa ord från Eriksson i sändningen skulle fylla ett annat syfte än att förtälja sanningen. En anledning till Eriksson och Södermans utspel skulle dock kunna vara att en av de punkter vi hade med i detta förhandlingsunderlag var att vi ville att de bägge nämnda skulle fråntas beslutsfattande poster och inflytande över partiet. Detta är dock en helt annan diskussion och som det dessutom inte finns någon mening i nuläget att föra offentligt, men nämnas bör att det helt klart var välmotiverat.

Till alla Motgifts lyssnare kan det med andra ord vara vist att ta deras försök till smutskastning mot oss med en stor nypa salt och veta om att det kan ligga personliga intressen i deras förehavanden.

Till Motgifts redaktion kan det nämnas att vi inte har för avsikt att skapa ytterligare splittringar och att vi av den anledningen tidigare har undvikit eventuella negativa uttalande. Vi kommer att hålla det så även i fortsättningen, men kommer självklart även framåt att kommentera eventuella felaktiga uttalanden om oss.


  • Publicerad:
    2015-11-11 23:49