BIOLOGI. Svårigheter med inlärning som finns inom flera olika områden beror mest troligt på gener. Det framkommer i en studie gjord i England.

ssssssssssssssss

I England har en studie gjorts på hur gener påverkar olika förmågor, så som att kunna lära sig läsa och räkna. Studien tyder på att om du enbart har svårt att lära dig i ett ämne beror det mest troligt på miljöfaktorer så som undervisning. Om du däremot har svårt i flera olika ämnen så tycks det mer bero på gener än på miljöfaktorer.Exakt vilka gener det är som styr är ännu inte helt kartlagt. Däremot har det visat sig att samma gener påverkar flera olika förmågor. Förhoppningen, om man lyckas kartlägga generna, är att redan i förskolan kunna hitta de barn som kommer att behöva mer stöd i skolan.

Robert Plomin, professor i genetik vid Kings College London, som leder studien berättar att:
”Vi fann att akademiska prestationer i engelska, matematik, naturvetenskap, humaniora, andra språk och konst var alla påverkade av samma gener. Folk kanske tror att de är bra på ett ämne och dåligt på ett annat, men i själva verket är de flesta människor slående konsekventa.”

Forskare har analyserat provresultat och genetisk information hos 12 500 tvillingar. Där kunde de se att skillnaden mellan tvillingarna och deras provresultat mer berodde på genetiska faktorer än miljö.

En del forskare menar dock att tvillingstudien inte är tillräcklig för att kunna bevisa att det skulle vara gener som styr dessa förmågor. John Hardy, professor i neurovetenskap vid University College London, anser att även om studien är intressant så bör man inte ta några pedagogiska beslut som grundar sig på de uppgifter som studien visar.

Källa:
Genes influence academic ability across all subjects, latest study shows


  • Publicerad:
    2015-07-27 08:15