RASISM. Den numera avskedade svarta poliskvinnan Carol Howard användes som affischmodell av Londons polis. Förutom att ha fuskat med jobbet anmälde hon ofta arbetsgivaren för rasism när hon var missnöjd.

Carol Howard.

Poliskvinnan Carol Howard användes för sin påstådda bildskönhets skull som affischflicka i reklamkampanjer för Londons polisstyrka. Eftersom hon var utbildad att använda skjutvapen poserade hon också med halvautomatisk karbin i reklamkampanjen som lovade Londonborna kompetent polisskydd mot terrorism inför Olympiska spelen 2012.

Howard tjänstgjorde i Metropolitan Police som polis i 14 år, men lämnade 2015 efter att ha vunnit ett mål om rasistanklagelser då hon fick 37 000 pund i skadestånd för den rasism hon påstod sig ha utsatts för. Hon arbetade då i en 700 man stark grupp i vilken det endast ingick två svarta kvinnor.

Istället sökte hon jobb som utredare på polisens enhet för granskning av polisers uppförande (IOPC), men fick det först inte. Trots att hennes ansökan senare visade sig vara undermålig ansåg Howard att det var rasistiskt att inte ge just henne jobbet.

Hon fick i slutändan anställningen men tvingades säga upp sig efter bara fem månader eftersom IOPC beslutade att vidta åtgärder mot henne: Förutom att hon fuskade med sina närvarorapporter var hon så dålig på jobbet när hon bevisligen var där, att hon inte kunde få vara kvar. Hennes stora frånvaro på jobbet förklarade hon med att jobbet var ”så tråkigt”. Hon fick också kritik för att öppet ha suttit med hemligstämplat undersökningsmaterial synligt på tåg och på kaféer. Hennes sista månad på jobbet sjukskrev hon sig på grund av ”stress” och efter sviterna av en ”laserskada” i nacken.

Med blodad tand efter att ha vunnit 37 000 pund i sin tidigare rasistanmälan anmälde hon efter några månader även IOPC för ”rasism” och ”kränkande behandling” på 33 punkter, med krav på 144 000 pund i kompensation. Howard hävdade att hennes arbetsgivarorganisation var korrupt och ”institutionellt rasistisk” och att andra rasminoriteter i personalen kände samma sak.

Tribunalen som har hanterat anmälningarna var dock inte nådig i sina utlåtanden om Howard och avfärdade alla 33 anklagelsepunkter mot arbetsgivaren. Domare Joanna Wade sade att Howards påståenden om att hon är utsatt för en häxjakt var ogrundade. Vidare uppvisade Howard – enligt domaren – en ”häpnadsväckande” bristande förmåga att göra situationsbedömningar och ”mycket dåligt omdöme”, vilket kan antas vara problematiskt för en polis som bär vapen.

— Den obehagliga slutsatsen är att den klagande har en orubblig men felaktig tro att om hon inte tycker om vad som händer eller om hon hindras att få igenom sin vilja och utföra det arbete hon själv väljer så är det ”diskriminering” och ”utsatthet”, ska domaren ha sagt om Howard.

I det skriftliga domstolsutslaget står det att ”för att vara en erfaren polis är Howards omdömesförmåga mycket dålig. Hennes bristande insikter är häpnadsväckande. Det gör att man kan oroa sig för att det kan ha skadliga effekter på omdömet att vinna skadeståndsmål.

Nu är Carol Howard själv föremål för undersökningar för att på olagligt sätt ha laddat ned känslig information från sin arbetsgivares datorer även efter det att hon slutade jobbet.

Källa:
Ex-Met police poster girl who cried racism LOSES all 33 claims after tribunal heard she complained of prejudice whenever she was unhappy at work


  • Publicerad:
    2018-05-15 11:20