BIBLISKA KATASTROFER. Mecka har invaderats av gräshoppssvärmar av bibliska proportioner. Orsaken är invandringen, säger myndigheterna.

Svarta gräshoppor har invaderat Mecka.

Varje år besöker miljontals muslimer från alla världens hörn staden Mecka, men nu har staden tagits över av en gigantisk svärm svarta gräshoppor.

Gräshoppsinvasionen som pågått några dagar har gjort att myndigheterna måste genomföra omfattande saneringar. Tjugotvå saneringsteam med 138 insektsbekämpare sprutar giftigt insektsmedel runt Stora moskén och de letar upp parningsplatser nära öppna kloaker. Sedan sopar de tusentals insekter från trottoarerna.

Att de invasiva svarta gräshopporna plågar Mecka har invandrarrelaterade orsaker, säger saudiska tjänstemän.

Inte oväntat anser en del muslimer att invasionen är ett straff från Gud för att vissa andra muslimska grupperingar syndar mot Honom:

Betydelsen av denna invasion av flygande insekter är varken otydlig eller symbolisk. Åh Gud, rena Ditt hus från [orättfärdiga] låt det bli en boning för de som fruktar och hedrar Dig.

Andra anser att svärmen är Guds straff mot Saudiarabien för att de på prinsens order i början av oktober förra året mördade och styckade Washington Post-journalisten Jamal Khashoggi inne på saudiska konsulatet i Istanbul.

Källa:
Massive swarm of locusts plagues Mecca


  • Publicerad:
    2019-01-12 18:00