Dagens datum 3 februari: Vikingarnas inflytande över England har varit stort. En av dem som utövade inflytande var Sven Tveskägg, kung av Danmark och senare av England.

3Pb0k

Sven Tveskäggs krigiska historia börjar dock i Norge. Olaf Tryggvason hade fått alltmer makt och var från år 995 kung över Norge. Tryggvason spelade en stor roll i spridandet av kristendomen i Skandinavien och mördade och torterade dem som inte ville låta sig konverteras. När Olaf Tryggvason skulle gifta sig med den mytomspunna Sigrid Storråda uppstod kalabalik vid vigseln då hon vägrade att gifta sig om det i så fall skulle innebära att hon måste frånsäga sig sina fäders tro. Den kristne kungen svarade med att misshandla henne och bröllopet gick i stöpet.

Sigrid Storråda gifte sig senare med Sven Tveskägg, kung av Danmark, och lyckades förena Tryggvasons fiender i en allians, som med en stor flotta anföll och besegrade honom i slaget vid Svolder år 1000. Alliansen bestod av den norske jarlen Erik Håkonsson, svenske kungen Olof Skötkonung samt Sven Tveskägg, kung av Danmark. Skälet till kriget anses till stor del ha varit maktpolitiskt (Olaf Tryggvason hade brett ut sig för mycket) men Tryggvasons försök att göra Norden kristet, genom brutala metoder, var heller inte särskilt populärt bland folket, som envisades med att hålla fast vid den forna seden. Tveskägg döptes som kristen, men ska senare ha återtagit den forna seden. Adam av Bremen påstod att Tveskägg försökte återinföra hedendomen, även om dessa uppgifter är omtvistade. Tveskägg ska ha blivit uppfostrad av sin fosterfar, Palnatoke, som var jomsvikingarnas hövding.

År 1013 seglade Sven Tveskägg och en invasionsarmé till England (för andra gången) och lyckades ta över landet. Engelsmännen hade bedrivit etnisk rensning på landets danskar och Sven Tveskägg hade svurit att hämnas detta. Engelsmännen erkände slutligen Sven Tveskägg som sin kung, men han hann aldrig krönas innan han dog endast fem veckor senare. Ethelred, den förre kungen som hade flytt och gått i exil, återvände och lyckades fördriva Sven Tveskäggs son, Knut den store, som dock återvände året därpå med en kraftfull armé. Knut den store lyckades till sist bli kung över hela England och därefter styrde vikingar England under en tid framöver.

Nordens inflytande över England har genom åren varit stort. Detta kan ses inte minst i alla de städer som man grundade, av de många nordiska ortsnamn som finns kvar än idag, men också vad gäller språket som helhet. Nyligen framkom att det engelska språket kan ha sina rötter i skandinaviska språk. Detta lär till stor del ha berott på de nordmän som erövrade England.

Det var denna dag, 1014, som Sven Tveskägg avled i Gainsborough under mystiska förhållanden.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-02-03.


  • Publicerad:
    2018-02-03 08:00