BULGARIEN. Henrik Pihlström välkomnades av likasinnade i huvudstaden Sofia.

BNS är strukturerad som en utomparlamentarisk kamporganisation i Bulgarien. Organisationen är känd för att betona fysisk träning för sina medlemmar tillsammans med punktliga förpliktelser. Det förekommer även övningar i naturen för att vänja medlemmarna för påfrestningar. Lokalen som BNS disponerar ligger i huvudstaden Sofia. Här håller organisationen kontinuerliga möten för sin strukturera sin verksamhet och hålla olika anföranden.

När Henrik Pihlström besökte Bulgarien för tredje gången på kort tid blev han inbjuden som gäst till lokalen i Sofia. Bland likasinnade i Bulgarien har han gjort sig känd för bland annat två tidigare reportage som publicerats på Nordfront, vilket verkar ha uppskattats. På mötet i lokalen i Sofia presenterade han sig och gav olika reflektioner:

– Jag ville att mina vänner skulle veta att de inte är ensamma och återkom till det jag sagt till alla likasinnade som jag träffat utomlands. Jag förklarade att världen idag ser annorlunda ut än tidigare och att nationalismen i sin klassiska form blivit förlegad som en praktisk lösning på nutidens utmaningar. Vi bör undvika att vara fixerade av termer som stat och land eftersom de farligaste fienderna idag arbetar globalt.

– Ett land kan inte befria sig själv. Nationellt sinnade i Europa måste därför sträva efter att hitta gemensamma nämnare för att bekämpa globalisterna som opererar i alla länder. Att uppmuntra motsättningar mellan europeiska länder eller att återväcka imperialistiska drömmar är något som i själva verket kan spela globalisterna i händerna.

Besök i BNS lokal i Sofia.

Besök i BNS lokal i Sofia.

– Jag berättade om situationen i Norden där Nordiska motståndsrörelsen verkar för att skapa en nordisk republik och förklarade varför denna idé är en realistisk vision. Här uppe i Norden är skillnaderna mellan folken små och vi känner en naturlig samhörighet med varandra. I ljuset av den massinvandring som sker blir det nödvändigt att gå samman och förbrödras. Tillsammans har vi goda förutsättningar att vinna verklig självständighet och att befria oss från globalisternas imperium.

– De församlade på mötet var mycket intresserade av att lyssna när jag beskrev situationen i Sverige och Norden. Jag tog också upp Sverigedemokraternas valframgångar och vad detta kan innebära för möjligheter nu och på sikt. Stödet för Sverigedemokraterna är tecken på en folklig ilska som än så länge är kritiskt i sitt uttryck. Nu är folk beredda att rösta en gång vart fjärde år, berättade jag. Vår uppgift är att radikalisera mentaliteten bland denna opinion och erbjuda en möjlighet att öka förståelsen och ge nödvändig kunskap, något som bland annat sker genom Nordfront.

Henrik Pihlström ger reflektioner. Plamen Dimitrov, ledare för BNS till vänster.

Henrik Pihlström ger reflektioner. Plamen Dimitrov, ledare för BNS till vänster i bild.

– Jag förklarade 10/90-principen, där jag menade att det är bättre att ha tio procent av befolkningen som är beredda att offra sina liv än nittio procent som sträcker sig till att rösta en gång vart fjärde år. När det gäller viktiga ideologiska och politiska ställningstaganden fastslog jag 1945-principen. Det vill säga att dagens situation med bland annat massinvandring och globalister som opererar i alla länder går att direkt härleda till krigsslutet 1945.

– Med andra ord var det fel sida som vann kriget och den som påstår annat är en lögnare, historiskt okunnig eller helt enkelt oförmögen att se väsentliga samband. Jag vill tacka mina bulgariska vänner för ett givande möte och känner mig hedrad av den inofficiella titeln ”sann vän av Bulgarien”. Jag är också glad att mina bulgariska vänner uttryckte stöd för mina synpunkter om hotet från globalisterna.

Efter mötet i Sofia uppmärksammades besöket från Sverige på BNS webbsida.


  • Publicerad:
    2014-11-24 16:14