ASYLPOLITIK. ”I Sverige handlar asylfrågan mer om humanitet än om Sverige”, säger samhällsforskaren Jan-Paul Brakke i en intervju med den norska tidningen Aftenposten.

Sverige kan i år komma att ta emot störst antal asylsökande på flera år, enligt Migrationsverket lär sannolikt 54 000 människor ansöka om asyl. I Norge är antalet asylsökande 10 000 varvid Sverige tar in betydligt fler asylsökare per invånare än grannlandet.

Detta får emellertid inte varningslamporna att blinka i Sveriges riksdag enligt Jan-Paul Brakke, forskare vid Institutet för samhällsforskning i Oslo. ”Sverige törs stå i stormen. Man är villig att ta emot alla dessa människor. I Norge skulle politikerna känt att man måste sätta en gräns om det kom såpass många asylsökande”, säger han. Då antalet asylsökande i Norge ökade från 6 528 år 2007 till 14 331 år 2008 genomförde landet en kraftig invandringsbroms. Många av de som kom var afghanska ”ensamkommande flyktingbarn” och den norska regeringen skapade då en 13-punktslista för att strama åt asyltillströmningen.

”I Norge har det blivit vanligt att prata om nationella egenintressen samtidigt som politikerna önskar säkra asylsökarnas rättigheter. I Sverige är det humanitära perspektivet dominerande, även långt ut på den politiska högerkanten”, säger Brakke. Enligt honom är det oftast utrikespolitiska frågor som diskuteras i samband med den asylpolitiska debatten i Sverige.

I riksdagen är man, med Sverigedemokraterna som enda undantag, eniga om att man skall föra en generös flykting- och invandringspolitik. Detta har dock kritiserats eftersom det menas att man inte tar nog med hänsyn till själva mottagandet och den senare integreringen. ”I Sverige talas det för närvarande mycket om flyktingströmmarna från Syrien till Libanon och Jordanien, liksom den stora pressen och de destabiliserande effekterna dessa har. Asyldebatten handlar därmed mer om deras rätt till flykt och mindre om hänsyn till Sverige”, säger Brakke.

Källa:
Sverige står i stormen der Norge ville vært fortvilet


  • Publicerad:
    2013-09-03 20:00