INRIKES. Förstärkningsvapen, förstärkningsväst, förstärkt hjälm och sjukvårdspaket – allt detta ingår i polisens nya ”Först på plats-paket” som ska nyttjas av samtliga poliser i yttre tjänst. Tanken är att polisen ska bli bättre på att hantera ”terrorattentat och annan grov våldsbrottslighet”.

Vapen med mer precision och kraft, samt bättre skydd – så tänker polisen bekämpa brott i framtiden. Foto: Nordfront.se.

I ett pressmeddelande på polisens hemsida skriver man om det nya ”Först på plats-paket” (FPP) som samtliga poliser i yttre tjänst kommer att utrustas med. Paketet innehåller bland annat förstärkningsvapen, en förstärkningsväst, en förstärkt hjälm och ett sjukvårdspaket.

— Med förstärkningsvapnet kommer polisen att kunna möta en farlig gärningsman från längre avstånd och med större precision än med det primära vapnet. Polisen kommer att ha större uthållighet och förmåga att bekämpa pågående dödligt våld och terroristbrott, säger Jonas Hysing, chef för polisens nationella taktiska råd.

I pressmeddelandet säger Hysing även att FPP-paketen endast är ”en av de satsningar polisen genomför för att öka förmågan vid händelser där grovt våld förekommer”.

Den SD-vänliga tidningen Samhällsnytt skriver att sverigedemokraterna Kent Ekeroth, Richard Jomshof och Adam Marttinen redan 2016 motionerade om att utrusta poliser i yttre tjänst med förbättrade förstärkningsvapen.

Källor:
Först på plats-paket ökar polisens förmåga att hantera grovt våld
Poliser i yttre tjänst förbereds för terrorattentat – beväpnas med automatvapen


  • Publicerad:
    2018-05-05 19:30