RESTRIKTIONER Större delen av de europeiska staterna har nu infört restriktioner för ovaccinerade och för att delta i evenemang måste man kunna uppvisa ett vaccinationspass. Nu kritiserar professor Joakim Dillner vaccinationspassets funktion.

Sedan den 1 december måste man i Sverige kunna uppvisa vaccinationspass om man vill delta i evenemang inomhus som kan tänka sig besökas av mer än 100 personer.

Nu sågas systemet av professor Joakim Dillner vid Karolinska Institutet. Dillner säger till DN att det inte finns några data på att systemet med vaccinationspass skulle fungera. Det som visat sig fungera, enligt Dillner, är testning och smittspårning, kontroller vid hemresa från semester och att begränsa antalet besökare på evenemang.

Dillner är också kritisk till att man över hela världen inför smittskyddsåtgärder utan att kontrollera dem, varken före eller efter att de införts.

I flera länder i Europa har man börjat diskutera eller fatta beslut om tvångsvaccinering. Bland annat i Grekland där personer över 60 år som inte vaccinerar sig kommer krävas på 100 euro i månaden nästa år. Något som inte är lagligt i Sverige, enligt Regeringsformen.

Dillner säger också att ”åtgärder som ingriper på människors privatliv och åtgärder som inte är motiverade tenderar att ha låg följsamhet”.