INRIKES. Inom det svenska skolsystemet börjar hedersrelaterade brott att bli ett allt för vanligt fenomen. Personalen har dock ofta svårt att veta hur de ska agera och många har därför nu fått utbildning inom området.

Inför skolstarten var skolor från hela Sörmlands län på plats i Nyköping för att utbildas i hur man ska agera vid kännedom om hedersrelaterade brott som exempelvis könsstympning och barnäktenskap. Dessa problem uppges att börja bli ett allt för vanligt fenomen inom svenska skolor och personalen vet inte hur de ska agera.

— Förhoppningsvis får deltagarna med sig kunskap om hur man till exempel får stöd från andra myndigheter och hur man kan gå tillväga. Även att man kanske på sin egna arbetsplats kan ordna med handlingsplaner och checklistor så att man gemensamt jobbar mot de här frågorna, säger Therese Dolk, utvecklingsledare inom mäns våld mot kvinnor i landstinget Sörmland.

I Sverige uppges även mörkertalet gällande hedersrelaterade brott att vara stort, där Sörmland inte är något undantag.

— Olyckligtvis så är det få ärenden som kommer till kännedom i Sörmland. Det finns ett stort mörkerantal och därav är det också en stor anledning till varför vi har den här utbildningen då vi måste väcka frågan, säger Dolk.

I Flens kommun finns det idag redan en särskild stödgrupp vid namnet Tillitsgruppen, som informerar om hedersrelaterade frågor i kommunen. Tillitsgruppen var också på plats i Nyköping för att berätta om sitt arbete i Sörmland.

— Frågans allvar kontra det stora kunskapsbehovet gör att man måste ha sådana här dagar om hedersvåld och förtryck. För att kunna hjälpa, stödja och skydda offren på bästa möjliga sätt, säger Devin Rexvid, forskare inom hedersrelaterat våld och förtryck vid Halmstads högskola.

Källa:
Arbete mot hedersrelaterat våld i fokus för skolpersonal


  • Publicerad:
    2017-08-18 14:30