VANVÅRD. Enligt Yngve Gustafson, professor i geriatrik, så är över 15 000 gamlingar på landets äldreboende undernärda. Han menar att man svälter de äldre på instutitionerna som ska ge dem ett bra liv på ålderns höst.

åldring

Omkring 15 000 av Sveriges åldringar har ett så dåligt näringsintag att de praktiskt taget svälter på landets äldreboenden.

— Vi vet att mer än hälften av de gamla på svenska äldreboenden är undernärda. Det betyder att 15.000 personer i äldrevården svälter ihjäl, menar professor Yngve Gustafson.

Som exempel nämner han Georg Norberg som i går var med i SVT:s program ”Sveriges bästa äldreboende – ett år senare”.

— Han har en nattfasta på 16, 5 timmar. Det sätter ner hans immunförsvar. Han riskerar att drabbas av svåra livshotande infektioner. Trots att han tränar kommer han inte upp på benen, menar Gustafson.

Den så kallade nattfastan, vilket är tiden mellan den sista måltiden på dagen och frukosten, ska inte vara mer än 11 timmar för att en person ska må bra. Gustafson beskriver situationen under nätterna på Sveriges äldreboende som gravt underbemannad och han menar att personalen ”lyfter sig i håret” för att hinna med.

— Då har man väldigt låg bemanning och då är det helt enkelt svårt att hinna ge de gamla mat.

Påståendet om att 15 000 åldringar svälter grundar sig på undersökningar av 832 representativt utvalda äldre personer på äldreboenden, men även av de äldre som bor kvar hemma.

Källa:
Expert: 15.000 äldre riskerar svälta ihjäl


  • Publicerad:
    2014-08-21 19:25