STATISTIK. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån är svenska barn på väg att bli en minoritet i flera av Sveriges största städer.

Enligt siffror som finns presenterade på Statistiska centralbyråns (SCB) hemsida är barn i åldrarna 0-4 år, som har två föräldrar som är födda i Sverige, redan i minoritet i flera stora svenska städer. Bland annat i Malmö och Södertälje visar statistiken på att det är under 40 procent av barnen som har två svenska föräldrar.

Statistik
Barn i svenska städer i åldrarna 0-4 år. OBS: Barn till andra generationens invandrare räknas i statistiken som svenskar.

Enligt SCB har folkmängden i Sverige ökat med 40 543 personer sedan årskiftet, då borträknat de som utvandrat till andra länder. Invandringen till Sverige uppges vara den bidragande orsaken till ökningen, som uppges vara den största på många år. Den totala invandringen för första halvåret 2013 uppges vara 52 816 personer.

Sverige är dock inte det enda landet i Europa som får sin ursprungsbefolkning utbytt. Över hälften av alla barn som föddes i London förra året hade en utländsk mor, siffran för hela landet var en fjärdedel av alla nyfödda. Även i USA är läget densamma och under hälften av alla nyfödda barn förra året var vita.

Tidigare i år visade en folkräkning att britter är en minoritet i sin egen huvudstad, de vita etniska britterna utgör nu bara 45 procent av invånarna i London. Flera europeiska städer följer samma mönster, däribland Oslo som beräknas gå samma öde till mötes år 2027.

Källa:
SCB: Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund


  • Publicerad:
    2013-10-08 20:36