INRIKES. Svenska kyrkan kommer nu att bli ”mer inkluderande” då en ny kyrkohandbok har röstats igenom. I handboken står det bland annat riktlinjer för gudstjänster där Gud nu ”avkönas” då man framöver ska sluta använda benämningar så som ”han” och ”herre”.

På torsdagen var det en klar majoritet på kyrkomötet i Uppsala som röstade igenom en revidering av 1986 års upplaga av kyrkohandboken. Handboken anger riktlinjer för gudstjänster och den nya versionen uppges vara ”mer inkluderande”, bland annat genom att Gud har förvandlats till en ”hen” och benämningar som exempelvis ”herre” och ”han” framöver ska undvikas.

Den nya handboken har mottagit stark kritik samtidigt som det har inkommit flertalet motioner om avslag. En del har hävdat att rötterna till traditionen kapas medan andra har beskrivit det som att Svenska kyrkan riskerar splittring på grund av beslutet.

Mikael Löwegren som är komminister i småländska Ljungby är en av de som blivit upprörd av beslutet. Han tycker att Svenska kyrkan har gett upp tanken på ett ”gemensamt gudstjänstliv”.

— Under täckmanteln ”mångfald” faller samfundet sönder i olika grupperingar. Den nya handboken för också Svenska kyrkan längre bort från de stora kyrkorna i stället för närmare, säger Löwegren.

Ärkebiskopen Antje Jackelèn försvarar dock beslutet med att man ”måste se över vad som egentligen är kvinnligt och manligt”. Hon menar också att ”språk och innehåll” ska ”anpassas till modern tid”.

— Tanken om att vi behöver ett mer inkluderande språk fanns redan under arbetet med 1986 års handbok. Teologiskt vet vi till exempel att Gud är bortom våra könsbestämningar, Gud är inte människa, säger Jackelén.

Att den nya handboken klubbades igenom kommer knappast som en överraskning. Svenska kyrkan har under de senaste åren i större grad frångått de gamla skrifterna och istället gladeligen gått homolobbyns ärenden. Svenska kyrkan har bland annat sedan länge börjat att både välsigna och viga så kallade samkönade par. Nyligen föreslog även en präst på ett kyrkomöte att man ska stödja att kärnfamiljer splittras genom att införa en så kallad välsignelseakt vid skilsmässor. Flertalet av landets kyrkor har även anordnat diverse Pridejippon, bland annat inledde Gustav Adolfs kyrka i Sundsvall fjolårets pridevecka i Sundsvall med att hålla en så kallad regnbågsmässa.

Senast i onsdags gick Svenska kyrkan även ut med en uppmaning till regeringen gällande att låta så kallade ensamkommande barn, som avslöjats som vuxna, att få bo kvar på asylboenden som är tänkta för just barn. Det är dock inte första gången som de har tagit ställning gällande ”flyktingar”. Ifjol gick bland annat diakonen Anna Ramén öppet ut och berättade hur Svenska kyrkan hjälpt illegala invandrare med utvisningsbeslut att hålla sig undangömda.

Källor:
Kyrkohandboken väntas få stöd
Stor majoritet för ny kyrkohandbok
Beslut: Det blir en ny kyrkohandbok
Hård strid väntas om ny kyrkohandbok


  • Publicerad:
    2017-11-24 19:50