FRÄMLINGSINVASIONEN. Svenska Kyrkan fortsätter sitt engagemang för massinvandringen till Sverige och kommer att under september månad fokusera på utvisningar av ensamkommande män från Afghanistan genom att bland annat ringa i kyrkklockorna i Nybro.

Nybro Kyrka ringer i klockorna för ensamkommande män från Afghanistan. Foto: Cam357 (CC BY-SA 3.0).

Svenska Kyrkan har under flera år propagerat för massinvasionen från tredje världen till Sverige. Präster har ringt i kyrkklockor för att störa oliktänkandes röster i bland annat Malmö och Almedalen.

Invaderande migranter från tredje världen – utan rätt att söka asyl i Sverige då de vandrat genom flera säkra länder – har fått bädda ner sig i kyrkobänkarna i olika kyrkorum.

Biskop Eva Brunne har föreslagit att kristna symboler skulle tas bort från Sjömanskyrkan i Stockholm och att riktningen mot Mekka skulle märkas ut, så att den skulle bli mer inbjudande för besökare från andra religioner.

Under september månad kommer Svenska Kyrkan att fokusera på utvisningar av ensamkommande män från Afghanistan genom att varje onsdag klockan 11.55 ringa i kyrkklockorna i Nybro.

— De säger att de tar hänsyn till barnkonventionen och ska ta barnens bästa i fokus. Ändå kan de skicka hem asylsökande till länder i krig, påstår Linda Lawner Wåhlin som arbetar med att hjälpa de ensamkommande männen.

Enligt Lawner Wåhlin vill Nybro Kyrka ”uppmärksamma hur svårt det är att få asyl” och att ”det är ett lotteri som avgör vem som får stanna eller inte”.

Det är den uteslutne före detta SD-politikern Thoralf Alfsson som i ett inlägg på sin blogg tar upp Svenska Kyrkans senaste utspel:

Linda Lawner Wåhlin tycks inte vilja acceptera de lagar som gäller i Sverige. Hon jobbar på Svenska Kyrkan och utnyttjar nu den anställningen för att använda kyrkklockorna.

Alfsson ifrågasätter det lämpliga i att använda kyrkor för detta ändamål och noterar att ingen från Svenska Kyrkan uttalat sig i ämnet.

— Är det ett egenmäktigt beslut av Linda Lawner Wåhlin eller är det ett gemensamt beslut av kyrkorådet i Nybro? undrar Alfsson.

På Svenska Kyrkans hemsida i Nybro finns ingen information om klockringningarna som ska ske på onsdagar och Alfsson ställer sig frågande till om ”befolkningen instämmer i detta spektakel”.

Källa:
Kyrkan i Nybro ringer för afghaner


  • Publicerad:
    2019-08-31 14:40