SVERIGE. Säkerhetspolisen varnar för att svenska myndigheter kan vara utsatta för spioneri. Hotet kan till exempel komma från externa företag, vars tjänster myndigheterna har upphandlat. Utsatta områden är it-drift, bevakning och lokalvård.

Splashbild-Vindlov-alla-myndigheter_webb

Vilka myndigheter blir inte spionerade på?

Säkerhetspolisen (SÄPO) går nu ut och varnar svenska myndigheter om att främmande makter spionerar. Genom att starta företag som säljer tjänster till svenska myndigheter och vinner upphandlingar som dessa gör kan de få tillgång till sårbar information. Myndigheter är i dagsläget mer eller mindre beroende av att kunna köpa externa tjänster från företag.

Risken finns inte enbart i att främmande makter kan få tag på sårbar information utan också att företagen kan påverka beslutsfattarna i olika myndigheter genom att de vinner upphandlingar. SÄPO ser tjänster och branscher avseende it-drift, bevakning och lokalvård på myndigheter som potentiella hot.

Lars Nicander är chef för Centrum för asymmetriska hot vid Försvarshögskolan och säger följande:

— Det handlar om att identifiera sårbarheterna i informationssäkerhet kring detta. Mycket är outsourcat och vi är så teknikberoende. Då måste man göra studier för att se hur sårbarheterna ser ut.

Han ser mycket allvarligt på de här hoten och vill att svenska myndigheter samarbetar kring de här frågorna. Man måste helt enkelt bli bättre på att analysera externa företag vars tjänster man köper in.

— Detta kräver samverkan mellan olika myndigheter och framförallt samverkan mellan olika departement och utgiftsområden som är ganska stuprörsaktiga idag. Vi måste ta ett grepp om hoten här. Alla hot är inte farliga, det är bara de hot som vi inte kan skydda oss emot, säger Lars Nicander.

Källa:
Säpo varnar för spioneri från främmande makter


  • Publicerad:
    2016-07-28 20:55