MASSINVANDRINGEN. Nu ska kommunen ställa upp villavagnar på en camping i Torslanda för att kunna inhysa fler rasfrämlingar. I en Facebookgrupp för boende på orten har motståndet varit hårt och några stycken har även skämtat om att bränna ner förläggningen.

Motståndsrörelsen har delat ut information om asylboendet och uppmanat boende att överklaga processen.

Motståndsrörelsen har delat ut information om asylboendet och uppmanat boende att överklaga processen.

Kommunen planerar att ställa upp 80 stycken villavagnar på Lilleby Camping i Torslanda för att kunna husera 200 invandrare. Tilltaget är en nödlösning i väntan på att kommunen kan ordna fasta boenden till utlänningarna. Det är bolaget Svenska Semesterhem AB, som förvärvade campingen i juni månad, som ska hyra ut vagnarna till kommunen.

I Facebookgruppen ”Grannar i Torslanda – utan censur!”, som har närmare 4000 medlemmar, har motståndet mot de planerade villavagnarna varit stort. Bland annat har flera av gruppens medlemmar sagt att de ska överklaga bygglovet. Några av gruppens medlemmar har även, i vad man kan uppfatta som en skämtsam ton, menat att man kan elda ner boendet:

”Ner o göra en brasa o knäppa ett par bärs?”, skriver en användare och får en bild på en flaska tändvätska och meddelandet ”Ses där!” till svar.

Göteborgs-Posten har i flera artiklar uppmärksammat motståndet. I en av artiklarna anklagas Motståndsrörelsen, som skapat opinion genom att dela ut flygblad som förklarar omständigheterna kring asylboendet och uppmanat till att överklaga processen, för att sprida ”oro” och ”rädsla” bland lokalbefolkningen. I artikeln yttrar sig även kommunpolisen Daniel Neck som enligt vad GP skriver anklagar Nordiska motståndsrörelsen för att ha legat bakom att boende i Torslanda fått ta emot ”hot i brevlådor”. Det kan te sig som anmärkningsvärt att Daniel Neck anklagar en politisk organisation för att ligga bakom hot men ännu inte gripit någon för de olagligheter som ett hot utgör.

– Det har ju skett en del saker på andra ställen där man etablerat samma typer av boenden. Personer har också fått ta emot hot i brevlådor och på Facebook. Man har helt enkelt blivit angripen som person för sin inblandning i boendena.
En av de ”krafter” som Daniel Neck syftar till är just Nordiska motståndsrörelsen.

I en annan artikel uppmärksammat invånarnas motstånd mot ett boende för utlänningar på campingen. Enligt en användare på Youtube har tidningen valt att enbart fokusera på de förhållandevis få personer som uppmanat till mordbrand och inte rapporterat lika friskt om de bakomliggande orsakerna till invånarnas protester. Han ringer därför upp artikelns skribent för att få svar på några frågor. Se klippet här under:


  • Publicerad:
    2016-09-21 11:00