INRIKES. Enligt en undersökning genomförd av SOM-institutet anses nationalism bland majoriteten av Sveriges befolkning vara ett större hot än invandring.

Forskarna Linn Sandberg och Marie Demker vid SOM-institutet i Göteborg har genomfört en undersökning kring den svenska befolkningens attityd till invandring och nationalism. Enligt rapporten anser majoriteten nationalism vara ett avsevärt större hot än invandring.

Undersökningen visar att 78 procent anser tilltagande nationalism vara mycket eller ganska oroande medan 49 procent anser detsamma om ökad invandring och 61 procent om det ökade antalet flyktingar.

Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet med fokus på nationalism, har kommenterat undersökningen på följande sätt:

— Den här bilden har funnits tidigare i historien – man är rädd för att främlingsfientligheten ska öka om till exempel antalet flyktingar ökar. Många människor är rädda för konflikter, framför allt i närområdet och många tänker säkert på händelserna i Kärrtorp och är rädd för fler bråk och kravaller på gatorna.

Enligt henne finns det en brist på konkreta åtgärder för att hämma utvecklingen av svenskvänliga strömmar och tankar inom den svenska befolkningen.

— Vi pratar väldigt lite i debatten om lösningar och hur vi ska gå till väga för att motverka främlingsfientlighet och för att förbättra flyktingmottagningen. Vi börjar alltid om, vi tar inte fasta på tidigare erfarenheter kring vad som gick bra och vad som gick dåligt, säger Lööw.

Fotnot: Linn Sandberg är utbildad ”genusvetare”. Marie Demker är en kristen före detta vänsterpartist som är gift med en kristen socialdemokrat och har förespråkat att Sveriges nationaldag ska avskaffas.

Källa:
Större oro för främlingsfientlighet än för invandring


  • Publicerad:
    2014-06-24 23:35