INRIKES. En majoritet av svenskarna tror att antalet fattigpensionärer kommer att öka inom tio år, kronobergarna är mest oroliga för en bister framtid för många pensionärer.

Pensionär

Åtta av tio tillfrågade svenskar tror att antalet fattigpensionärer kommer att vara högre än det är nu. Undersökningen utfördes av TNS Sifo och tvåtusen personer över arton år från olika delar av landet deltog.

Undersökningen visade även att kronobergarna är mest pessimistiskt inställda till samhällsutvecklingen och hela nittiotvå procent svarade att de spår en bister framtid för pensionärerna. I Blekinge såg man ljusare på framtiden och sex av tio menade att antalet fattigpensionärer kommer att öka under en tioårsperiod.

Idag räknas 225 000 pensionärer som fattigpensionärer, vilket innebär att man endast får statlig garantipension. Pensionen garanterades år 2014 till 7 880 kronor per månad för ogifta och 7 030 kr för gifta par. För att få rätt till full garantipension ska man ha bott i Sverige i minst 40 år.

Källa:

Så många gotlänningar spår fler fattigpensionärer


  • Publicerad:
    2016-07-17 17:25