VAL 2014. Nu är den slutliga rösträkningen över och det står klart att Svenskarnas parti fick över 4 000 röster i riksdagsvalet. Nordfront har intervjuat partiledare Stefan Jacobsson om valresultatet.

front svp

Totalt fick Svenskarnas parti 4 189 röster i årets riksdagsval, vilket motsvarar 0,07 procent av rösterna i valet. Därmed blev SvP det fjärde största partiet utanför riksdagen efter Feministiskt initiativ (194 719 röster eller 3,12 procent av rösterna), Piratpartiet (26 515 röster eller 0,43 procent av rösterna) och Enhet (6 277 röster eller 0,10 procent av rösterna). Efter SvP kom Djurens parti (4 093 röster eller 0,07 procent av rösterna) och Kristna Värdepartiet (3 553 röster eller 0,06 procent av rösterna).

I riksdagsvalet 2010 fick SvP 681 röster eller 0,01 procent av rösterna varför resultatet 2014 innebär en kraftig ökning på 600 procent.

Bäst resultat i riksdagsvalet verkar partiet ha fått i Surahammar där 0,58 procent av väljarna röstade på partiet.

Den slutliga rösträkningen i kommunvalen är ännu inte klar, men det ser inte ut som att SvP kom in i någon kommun.

I vissa kommuner där kommunvalsrösterna räknats kan man dock se att partiet fick fler röster än i riksdagsvalet, vilket tyder på att fler personer än de 4 189 som röstade i riksdagsvalet röstade på partiet om man också räknar personer som bara röstade i kommun- eller landstingsvalet.

Som mål för årets valrörelse hade SvP satt upp de ambitiösa målet att få 10 000 riksdagsröster och tio kommunala mandat.

Nordfront har varit i kontakt med Stefan Jacobsson, partiledare för Svenskarnas parti, för att höra hur han ser på valresultatet.

Är du nöjd med valresultatet?

— Vi visste att de målsättningar som vi har haft var väldigt högt satta, men jag kan inte sticka under stolen med att jag är besviken att vi inte tog något kommunalt mandat.

Vad tycker du att ni har gjort bra respektive dåligt under valrörelsen?

— Jag tycker att vi haft en bra organisation och en väldigt aktiv medlemskader som har understötts av icke-anslutna sympatisörer som har arbetat hårt under denna tid och vi har verkligen lyckats få ut vårt partinamn och hjärtefrågor till en bredare allmänhet. Man ska dock alltid vara självkritisk och nu får vi sätta oss ner och analysera mer noggrant vad som behöver förbättras och förändras i framtiden och vilka faktorer som spelat in på valresultatet.

Är det något du nu i efterhand hade velat göra annorlunda inför valet?

— Det finns alltid saker som behöver justeras, som man vill göra bättre, men överlag är jag stolt över det arbete som våra medlemmar lagt ner och det engagemang de har visat. Det är för tidigt för mig att uttala mig om specifika saker som kunde gjorts annorlunda, utan det är något som vi nu ska sätta oss ned och arbeta med.

I debatten som livesändes på Motgift under valnatten sa Patrik Forsén från Nordisk Ungdom att SvP förmodligen hämmas av att partiet ideologiskt står nationalsocialismen för nära. Är det något du håller med om och tror du att ni att kommer distansera er mer från nationalsocialismen eller till och med ta avstånd från den i framtiden?

— Jag har inte haft möjlighet att lyssna på vad Patrik Forsén har sagt, men jag tror att den främsta orsaken till att vi har hämmats i valet är Sverigedemokraternas starka ställning, där folk valt ett mer etablerat parti och i deras ögon ”säkert kort”, framför oss som uppstickarparti. Under valrörelsen har responsen varit väldigt god i majoriteten av de kommuner där vi kandiderat, men de allra flesta har ändå valt att lägga sin röst på SD även ifall de ligger närmare oss politiskt. Sedan tror jag absolut att massmedias drev mot partiet har haft påverkan på valutgången. Jag tror att det viktigaste är att vi lyfter fram vår egen politik och fortsätter att bygga en svensk nationalism istället för att ägna oss åt avvisande avståndstaganden.

Hur ser den närmaste framtiden efter valet ut för dig själv och Svenskarnas parti?

— Det som ligger närmast tillhands är att vi skall arrangera vår årliga höstkonferens för medlemmarna och arbeta med att stärka vår organisation än mer då vi har knutit till oss mycket nytt folk under valrörelsen. I övrigt så kommer det ligga fokus på att komma igång med vårt magasin Framåt igen.

Vågar du spekulera redan nu i vad ni kommer ha för målsättning i nästa val?

— Vad vi har för målsättningar i nästa val kommer vi inte att sätta upp i ett såhär tidigt skede då det är många faktorer som spelar roll för vilken målsättning som kan anses uppnåelig.

Nordfront tackar Stefan Jacobsson för att han ställde upp på intervjun.


  • Publicerad:
    2014-09-19 15:10