POLITIK. Svenskarnas parti ville vara med på ett lokalt städprojekt i Borås, men projektet sparkade snabbt ut partiet efter påtryckningar. Partiet kritiserar beslutet på sin hemsida men låter sig inte nedslås och kommer nu att städa på eget bevåg.

Svenskarnas parti rapporterar på sin hemsida:

Vid ett möte i slutet av februari diskuterade SvP-Sjuhärad problemet med nedskräpning. Längs vägarna, populära promenadstråk i naturen och i mindre samhällen ligger mängder av skräp men kommunerna prioriterar endast de områden där det skräpas ner mest, det vill säga i stadskärnorna och i invandrartäta områden.

För att komma tillrätta med nedskräpningsproblemet beslutades att SvP-Sjuhärad skulle anmäla sig till projektet Håll Sverige rent, som uppmanar individer och organisationer att hjälpa till att hålla rent runtom i Sverige. Den 11 mars registrerade partiet sig på Håll Sverige rents hemsida men redan två dagar senare plockades partiets namn bort från hemsidan då lokalmedia kontaktat Håll Sverige rents VD Johanna Ragnartz. Motiveringen till att SvP togs bort var först att partiet är ”öppet nazistiskt”, något som inte stämmer.

SvP kontaktade därför Ragnartz och fick förtydligandet att partiet ”tar avstånd från vissa grupper i samhället”, dock utan någon specifikation av vilka grupper det skulle vara. På SvP:s hemsida kritiserar partiet beslutet från Håll Sverige rent:

Det finns inga dokument på stiftelsens hemsida som förklarar vilka grunder man vilar på som SvP skulle bryta mot. Det finns inget i stadgar eller värdegrundsprogram och det är tveksamt om Johanna Ragnartz har mandat att själv besluta vilka som har rätt att delta i stiftelsens projekt. Något styrelsemöte har hon knappast hunnit sammankalla för att besluta om att inte låta partiet delta.

Hur som helst meddelas det att SvP-Sjuhärad inte kommer låta sig stoppas av det här beslutet, utan de kommer istället att städa på egen hand.

Källa:
Städning kräver politiskt certifikat


  • Publicerad:
    2015-03-14 21:30