SJÖBO. Svenskarnas parti får ej sprida sitt budskap på Sjöbo marknad. De är utestängda från marknaden av de etablerade partierna som bestämt att endast partier som finns representerade i kommunfullmäktige får delta.

stefan_jacobsson4

Stefan Jacobsson, partiledare för Svenskarnas parti.

SvP har fått godkännande av kommunen att affischera inför valet. Skyltar kommer att sättas upp vid vägar och ute i byarna i Sjöbo. Däremot har man valt att förbjuda SvP att närvara på marknaden där endast etablerade partier är välkomna.

– Vi fattade ett beslut för många år sedan att enbart partier som finns representerade i kommunfullmäktige får finnas på marknaden, säger kommunalrådet Stefan Lundgren (M).

En protestlista mot SvP:s affischkampanj lämnades i måndags in till kommunen som har valt att sekretessbelägga den efter att svenskpartisten Richard Pekkarinen lovat att granska listan för att se om det är  ”lokalpolitiker, journalister eller vänsterextremister” som ligger bakom protesten.

– De säger att det är helt ok att göra som vi gör, alltså att sekretesspröva den varje gång någon begär ut den. Men om SvP:s webbtidning Realisten begär ut protestlistan för journalistiska ändamål så kommer vi nog inte kunna neka dem handlingen, uppgav Frida Lindén på kommunens kansliavdelning.

Pekkarinen har nu fått rätt att begära ut listan för en granskning och allmänheten kommer inom kort få veta vilka krafter som ligger bakom försöket att stoppa SvP:s affischering.

Källor:
SvP får inte affischera på marknadsveckan
Nazisterna vann striden i Sjöbo


  • Publicerad:
    2014-07-10 16:45